logo

Deep Security 9.0SP1 P5 Supported Linux Kernels (October 01, 2018, 18:31 UTC)

Table of Contents

Latest Kernel Support Packages

Linux Platform 32/64 Kernel Support Package SHA256 hash
amazon 32 Agent-amzn1-9.0.0-5122.i686.rpm 2e8e940faa1695e83cc61c043660ec7331be757ca45eec97fd44ac8d782b5fcb
amazon 64 Agent-amzn1-9.0.0-5592.x86_64.rpm a4a60779adb91f90406b37f0c2b7a313625abf4a9f90717271ca9d4875d62811
centos5 32 Agent-RedHat_EL5-9.0.0-5000.i386.rpm ba0dab99b420a579a0f5932786d351bb473c4f4de828e82621f7ca41f8960d8c
centos5 64 Agent-RedHat_EL5-9.0.0-5000.x86_64.rpm c49bf44d808e5dde9574fb89d9267e66c7e67b1bb1a409268a0ea56097ae6b11
centos6 32 Agent-RedHat_EL6-9.0.0-5000.i686.rpm 438e2edb47cc9909f16f18f391f93d0de162220d0f818dd525dc9999ca8fab60
centos6 64 Agent-RedHat_EL6-9.0.0-5000.x86_64.rpm 756fd7d24da398ee8f83457a4c0dc6b0a6617cf7dfc4044097a3a9a45f98ddd3
cloud5 32 Agent-CloudLinux_5-9.0.0-5053.i386.rpm 0d02ad259c0224283f908a982188efce82b55a9556a5df70e2d0cc29b273a3c6
cloud5 64 Agent-CloudLinux_5-9.0.0-5053.x86_64.rpm 39bf879eb846ad33be8893e46a1626d3780ecb8af607002c3d8ab47dd27b4138
cloud6 32 Agent-CloudLinux_6-9.0.0-5110.i686.rpm c597d2d70a1b525740a055d9bbaa9cffcefd6ccab29ffb609b49033642dafedb
cloud6 64 Agent-CloudLinux_6-9.0.0-5110.x86_64.rpm aab7bfae57b9a3fa38660dd8510740dd09a026deb83e5bd1e315bb39dfe295c5
oracle5 32 Agent-Oracle_OL5-9.0.0-5000.i386.rpm 593abf397e7bb0365d12f1a1a36e82d1500fcd6b7016b54c085aa615a3e68f0b
oracle5 64 Agent-Oracle_OL5-9.0.0-5041.x86_64.rpm 91df52f387705cc2b1797694220bc93a4d943a6445108929758958fad5cc026f
oracle6 32 Agent-Oracle_OL6-9.0.0-5020.i686.rpm 229fbc51ab5bbd8f59533ef4448516bb634ff216f7b5045a226f3bb5bd05c8e4
oracle6 64 Agent-Oracle_OL6-9.0.0-5065.x86_64.rpm 5c83a6727e8df5253cf0d47b8b2ae14d35af150303c778ec438f9c013c8335d6
rhel5 32 Agent-RedHat_EL5-9.0.0-5000.i386.rpm ba0dab99b420a579a0f5932786d351bb473c4f4de828e82621f7ca41f8960d8c
rhel5 64 Agent-RedHat_EL5-9.0.0-5000.x86_64.rpm c49bf44d808e5dde9574fb89d9267e66c7e67b1bb1a409268a0ea56097ae6b11
rhel6 32 Agent-RedHat_EL6-9.0.0-5000.i686.rpm 438e2edb47cc9909f16f18f391f93d0de162220d0f818dd525dc9999ca8fab60
rhel6 64 Agent-RedHat_EL6-9.0.0-5000.x86_64.rpm 756fd7d24da398ee8f83457a4c0dc6b0a6617cf7dfc4044097a3a9a45f98ddd3
suse10 32 Agent-SuSE_10-9.0.0-5000.i586.rpm ab4269227ff50a03b9a7cddecaaa4cbb92ffc0b914db7e69a86cef7bf5dac39d
suse10 64 Agent-SuSE_10-9.0.0-5000.x86_64.rpm e958d5d3723ae5aa4124c3bbebda2a54b959b06b91b61f01b192a145a0886484
suse11 32 Agent-SuSE_11-9.0.0-5020.i586.rpm 5dee33f52b691a3076f510e9e50c9a96ca35b942950f1cfc08f8ebbe9215f699
suse11 64 Agent-SuSE_11-9.0.0-5020.x86_64.rpm feac93b36f0729662f8d17d97d172060d521ce0b629a4595afe1d2fbed6bbc48
ubuntu10 64 Agent-Ubuntu_10.04-9.0.0-5020.x86_64.deb 3d3641924adbc1365cc17e8f1cd3f4f261c3c4aba40ea560b20764ee9e3a6b3d
ubuntu12 64 Agent-Ubuntu_12.04-9.0.0-5055.x86_64.deb 1ea34ef41b128ff1f8b5de0d16c78a08c09ffab2ff62ca607f649b8093697fe3

Amazon Linux Kernels

amazon (32-bit)

Version default
3.2.30-49.59.amzn1.i686 Y
3.2.32-53.46.amzn1.i686 Y
3.2.34-55.46.amzn1.i686 Y
3.2.36-1.46.amzn1.i686 Y
3.2.37-2.47.amzn1.i686 Y
3.2.38-5.48.amzn1.i686 Y
3.2.39-6.88.amzn1.i686 Y
3.2.42-9.80.amzn1.i686 Y
3.4.37-40.44.amzn1.i686 Y
3.4.43-43.43.amzn1.i686 Y
3.4.48-45.46.amzn1.i686 Y
3.4.57-48.42.amzn1.i686 Y
3.4.62-53.42.amzn1.i686 Y
3.4.66-55.43.amzn1.i686 Y
3.4.68-59.97.amzn1.i686 Y
3.4.71-63.98.amzn1.i686 Y
3.4.73-64.112.amzn1.i686 Y
3.4.76-65.111.amzn1.i686 Y
3.4.82-69.112.amzn1.i686 Y
3.4.83-70.111.amzn1.i686 Y
3.4.103-76.114.amzn1.i686 Y
3.10.34-37.137.amzn1.i686 Y
3.10.34-38.137.amzn1.i686 Y
3.10.34-39.137.amzn1.i686 Y
3.10.35-43.137.amzn1.i686 Y
3.10.37-47.135.amzn1.i686 Y
3.10.38-49.136.amzn1.i686 Y
3.10.40-50.136.amzn1.i686 Y
3.10.42-52.145.amzn1.i686 Y
3.10.48-55.140.amzn1.i686 Y
3.10.53-56.140.amzn1.i686 Y
3.10.57-57.140.amzn1.i686 Y
3.14.19-17.43.amzn1.i686 Y
3.14.20-20.44.amzn1.i686 Y
3.14.23-22.44.amzn1.i686 Y
3.14.25-23.45.amzn1.i686 Y
3.14.26-24.46.amzn1.i686 Y
3.14.27-25.47.amzn1.i686 Y
3.14.33-26.47.amzn1.i686 Y
3.14.34-27.48.amzn1.i686 Y
3.14.35-28.38.amzn1.i686 Y
3.14.42-31.38.amzn1.i686 Y
3.14.44-32.39.amzn1.i686 Y
3.14.48-33.39.amzn1.i686 Y
3.14.57-34.46.amzn1.i686 Y
3.14.57-34.47.amzn1.i686 Y
3.14.79-35.44.amzn1.i686 Y
4.1.7-15.23.amzn1.i686 Y
4.1.10-16.27.amzn1.i686 Y
4.1.10-17.31.amzn1.i686 Y
4.1.13-18.26.amzn1.i686 Y
4.1.13-19.30.amzn1.i686 Y
4.1.13-19.31.amzn1.i686 Y
4.1.17-22.30.amzn1.i686 Y
4.1.19-24.31.amzn1.i686 Y
4.1.27-25.49.amzn1.i686 Y
4.1.39-27.28.amzn1.i686 Y
4.4.5-15.26.amzn1.i686 Y
4.4.8-20.46.amzn1.i686 Y
4.4.10-22.54.amzn1.i686 Y
4.4.11-23.53.amzn1.i686 Y
4.4.14-24.50.amzn1.i686 Y
4.4.15-25.57.amzn1.i686 Y
4.4.16-27.56.amzn1.i686 Y
4.4.19-29.55.amzn1.i686 Y
4.4.23-31.51.amzn1.i686 Y
4.4.23-31.54.amzn1.i686 Y
4.4.30-32.54.amzn1.i686 Y
4.4.35-33.55.amzn1.i686 Y
4.4.39-34.54.amzn1.i686 Y
4.4.41-35.53.amzn1.i686 Y
4.4.41-36.55.amzn1.i686 Y
4.4.44-39.55.amzn1.i686 Y
4.4.51-40.58.amzn1.i686 Y
4.4.51-40.60.amzn1.i686 Y
4.4.51-40.62.amzn1.i686 Y
4.4.51-40.67.amzn1.i686 Y
4.4.51-40.69.amzn1.i686 Y
4.9.17-6.29.amzn1.i686 Y
4.9.17-8.31.amzn1.i686 Y
4.9.20-10.30.amzn1.i686 Y
4.9.20-11.31.amzn1.i686 Y
4.9.27-14.31.amzn1.i686 Y
4.9.27-14.33.amzn1.i686 Y
4.9.32-15.41.amzn1.i686 Y
4.9.38-16.33.amzn1.i686 Y
4.9.38-16.35.amzn1.i686 Y
4.9.43-17.38.amzn1.i686 Y
4.9.43-17.39.amzn1.i686 Y
4.9.51-10.52.amzn1.i686 Y
4.9.58-18.51.amzn1.i686 Y
4.9.58-18.55.amzn1.i686 Y
4.9.62-21.56.amzn1.i686 Y
4.9.70-22.55.amzn1.i686 Y
4.9.75-25.55.amzn1.i686 Y
4.9.76-3.78.amzn1.i686 Y
4.9.77-31.58.amzn1.i686 Y

amazon (64-bit)

Version default
3.2.22-35.60.amzn1.x86_64 Y
3.2.30-49.59.amzn1.x86_64 Y
3.2.32-53.46.amzn1.x86_64 Y
3.2.34-55.46.amzn1.x86_64 Y
3.2.36-1.46.amzn1.x86_64 Y
3.2.37-2.47.amzn1.x86_64 Y
3.2.38-5.48.amzn1.x86_64 Y
3.2.39-6.88.amzn1.x86_64 Y
3.2.42-9.80.amzn1.x86_64 Y
3.4.37-40.44.amzn1.x86_64 Y
3.4.43-43.43.amzn1.x86_64 Y
3.4.48-45.46.amzn1.x86_64 Y
3.4.57-48.42.amzn1.x86_64 Y
3.4.62-53.42.amzn1.x86_64 Y
3.4.66-55.43.amzn1.x86_64 Y
3.4.68-59.97.amzn1.x86_64 Y
3.4.71-63.98.amzn1.x86_64 Y
3.4.73-64.112.amzn1.x86_64 Y
3.4.76-65.111.amzn1.x86_64 Y
3.4.82-69.112.amzn1.x86_64 Y
3.4.83-70.111.amzn1.x86_64 Y
3.4.103-76.114.amzn1.x86_64 Y
3.10.34-37.137.amzn1.x86_64 Y
3.10.34-38.137.amzn1.x86_64 Y
3.10.34-39.137.amzn1.x86_64 Y
3.10.35-43.137.amzn1.x86_64 Y
3.10.37-47.135.amzn1.x86_64 Y
3.10.38-49.136.amzn1.x86_64 Y
3.10.40-50.136.amzn1.x86_64 Y
3.10.42-52.145.amzn1.x86_64 Y
3.10.48-55.140.amzn1.x86_64 Y
3.10.53-56.140.amzn1.x86_64 Y
3.10.57-57.140.amzn1.x86_64 Y
3.14.19-17.43.amzn1.x86_64 Y
3.14.20-20.44.amzn1.x86_64 Y
3.14.23-22.44.amzn1.x86_64 Y
3.14.25-23.45.amzn1.x86_64 Y
3.14.26-24.46.amzn1.x86_64 Y
3.14.27-25.47.amzn1.x86_64 Y
3.14.33-26.47.amzn1.x86_64 Y
3.14.34-27.48.amzn1.x86_64 Y
3.14.35-28.38.amzn1.x86_64 Y
3.14.42-31.38.amzn1.x86_64 Y
3.14.44-32.39.amzn1.x86_64 Y
3.14.48-33.39.amzn1.x86_64 Y
3.14.57-34.46.amzn1.x86_64 Y
3.14.57-34.47.amzn1.x86_64 Y
3.14.79-35.44.amzn1.x86_64 Y
4.1.2-9.23.amzn1.x86_64 Y
4.1.6-11.22.amzn1.x86_64 Y
4.1.7-15.23.amzn1.x86_64 Y
4.1.10-16.27.amzn1.x86_64 Y
4.1.10-17.31.amzn1.x86_64 Y
4.1.13-18.26.amzn1.x86_64 Y
4.1.13-19.30.amzn1.x86_64 Y
4.1.13-19.31.amzn1.x86_64 Y
4.1.17-22.30.amzn1.x86_64 Y
4.1.19-24.31.amzn1.x86_64 Y
4.1.27-25.49.amzn1.x86_64 Y
4.1.39-27.28.amzn1.x86_64 Y
4.4.5-15.26.amzn1.x86_64 Y
4.4.8-20.46.amzn1.x86_64 Y
4.4.10-22.54.amzn1.x86_64 Y
4.4.11-23.53.amzn1.x86_64 Y
4.4.14-24.50.amzn1.x86_64 Y
4.4.15-25.57.amzn1.x86_64 Y
4.4.16-27.56.amzn1.x86_64 Y
4.4.19-29.55.amzn1.x86_64 Y
4.4.23-31.51.amzn1.x86_64 Y
4.4.23-31.54.amzn1.x86_64 Y
4.4.30-32.54.amzn1.x86_64 Y
4.4.35-33.55.amzn1.x86_64 Y
4.4.39-34.54.amzn1.x86_64 Y
4.4.41-35.53.amzn1.x86_64 Y
4.4.41-36.55.amzn1.x86_64 Y
4.4.44-39.55.amzn1.x86_64 Y
4.4.51-40.58.amzn1.x86_64 Y
4.4.51-40.60.amzn1.x86_64 Y
4.4.51-40.62.amzn1.x86_64 Y
4.4.51-40.67.amzn1.x86_64 Y
4.4.51-40.69.amzn1.x86_64 Y
4.4.118-48.56.amzn1.x86_64 Y
4.9.17-6.29.amzn1.x86_64 Y
4.9.17-8.31.amzn1.x86_64 Y
4.9.20-10.30.amzn1.x86_64 Y
4.9.20-11.31.amzn1.x86_64 Y
4.9.27-14.31.amzn1.x86_64 Y
4.9.27-14.33.amzn1.x86_64 Y
4.9.32-15.41.amzn1.x86_64 Y
4.9.38-16.33.amzn1.x86_64 Y
4.9.38-16.35.amzn1.x86_64 Y
4.9.43-17.38.amzn1.x86_64 Y
4.9.43-17.39.amzn1.x86_64 Y
4.9.51-10.52.amzn1.x86_64 Y
4.9.58-18.51.amzn1.x86_64 Y
4.9.58-18.55.amzn1.x86_64 Y
4.9.62-21.56.amzn1.x86_64 Y
4.9.70-22.55.amzn1.x86_64 Y
4.9.70-25.242.amzn1.x86_64 Y
4.9.75-25.55.amzn1.x86_64 Y
4.9.76-3.78.amzn1.x86_64 Y
4.9.77-31.58.amzn1.x86_64 Y
4.9.81-35.56.amzn1.x86_64 Y
4.9.85-37.55.amzn1.x86_64 Y
4.9.85-38.58.amzn1.x86_64 Y
4.9.91-40.57.amzn1.x86_64 Y
4.9.93-41.60.amzn1.x86_64 Y
4.14.26-46.32.amzn1.x86_64 Y
4.14.33-51.34.amzn1.x86_64 Y
4.14.33-51.37.amzn1.x86_64 Y
4.14.42-52.37.amzn1.x86_64 Y
4.14.47-56.37.amzn1.x86_64 Y

CentOS Kernels

centos5 (32-bit)

Version default pae xen
2.6.18-8.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.3.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.4.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.6.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.8.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.10.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.14.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.15.el5 Y Y Y
2.6.18-53.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.4.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.6.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.13.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.14.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.19.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.21.el5 Y Y Y
2.6.18-92.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.6.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.10.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.13.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.17.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.18.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.22.el5 Y Y Y
2.6.18-128.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.6.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.10.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.14.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.16.el5 Y Y Y
2.6.18-128.2.1.el5 Y Y Y
2.6.18-128.4.1.el5 Y Y Y
2.6.18-128.7.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.el5 Y Y Y
2.6.18-164.2.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.6.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.9.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.10.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.11.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.15.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.el5 Y Y Y
2.6.18-194.3.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.8.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.11.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.11.3.el5 Y Y Y
2.6.18-194.11.4.el5 Y Y Y
2.6.18-194.17.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.17.4.el5 Y Y Y
2.6.18-194.26.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.32.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.el5 Y Y Y
2.6.18-238.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.5.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.9.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.12.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.19.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.40.1.el5 Y
2.6.18-274.el5 Y Y Y
2.6.18-274.3.1.el5 Y Y Y
2.6.18-274.7.1.el5 Y Y Y
2.6.18-274.12.1.el5 Y Y Y
2.6.18-274.17.1.el5 Y Y Y
2.6.18-274.18.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.el5 Y Y Y
2.6.18-308.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.4.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.8.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.8.2.el5 Y Y Y
2.6.18-308.11.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.13.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.16.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.20.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.24.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.el5 Y Y Y
2.6.18-348.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.2.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.3.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.4.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.6.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.12.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.12.1.el5.centos.plus Y
2.6.18-348.16.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.18.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.19.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.21.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.22.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.23.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.25.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.27.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.28.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.29.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.30.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.el5 Y Y Y
2.6.18-371.1.2.el5 Y Y Y
2.6.18-371.3.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.4.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.6.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.8.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.9.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.11.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.12.1.el5 Y Y Y
2.6.18-398.el5 Y Y Y
2.6.18-400.el5 Y Y Y
2.6.18-400.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-402.el5 Y Y Y
2.6.18-404.el5 Y Y Y
2.6.18-406.el5 Y Y Y
2.6.18-407.el5 Y Y Y
2.6.18-408.el5 Y Y Y
2.6.18-409.el5 Y Y Y
2.6.18-410.el5 Y Y Y
2.6.18-411.el5 Y Y Y
2.6.18-412.el5 Y Y Y
2.6.18-416.el5 Y Y Y
2.6.18-417.el5 Y Y Y
2.6.18-418.el5 Y Y Y
2.6.18-419.el5 Y Y Y
2.6.18-420.el5 Y Y Y
2.6.18-422.el5 Y Y Y
2.6.18-423.el5 Y Y Y
2.6.18-426.el5 Y Y Y
2.6.18-430.el5 Y Y Y
2.6.18-431.el5 Y Y Y
2.6.18-433.el5 Y Y Y
2.6.18-434.el5 Y

centos5 (64-bit)

Version default xen
2.6.18-8.el5 Y Y
2.6.18-8.1.1.el5 Y Y
2.6.18-8.1.3.el5 Y Y
2.6.18-8.1.4.el5 Y Y
2.6.18-8.1.6.el5 Y Y
2.6.18-8.1.8.el5 Y Y
2.6.18-8.1.10.el5 Y Y
2.6.18-8.1.14.el5 Y Y
2.6.18-8.1.15.el5 Y Y
2.6.18-53.el5 Y Y
2.6.18-53.1.4.el5 Y Y
2.6.18-53.1.6.el5 Y Y
2.6.18-53.1.13.el5 Y Y
2.6.18-53.1.14.el5 Y Y
2.6.18-53.1.19.el5 Y Y
2.6.18-53.1.21.el5 Y Y
2.6.18-92.el5 Y Y
2.6.18-92.1.1.el5 Y Y
2.6.18-92.1.6.el5 Y Y
2.6.18-92.1.10.el5 Y Y
2.6.18-92.1.13.el5 Y Y
2.6.18-92.1.13.el5.centos.plus Y
2.6.18-92.1.17.el5 Y Y
2.6.18-92.1.18.el5 Y Y
2.6.18-92.1.22.el5 Y Y
2.6.18-128.el5 Y Y
2.6.18-128.1.1.el5 Y Y
2.6.18-128.1.6.el5 Y Y
2.6.18-128.1.10.el5 Y Y
2.6.18-128.1.14.el5 Y Y
2.6.18-128.1.16.el5 Y Y
2.6.18-128.2.1.el5 Y Y
2.6.18-128.4.1.el5 Y Y
2.6.18-128.7.1.el5 Y Y
2.6.18-128.25.1.el5 Y
2.6.18-164.el5 Y Y
2.6.18-164.2.1.el5 Y Y
2.6.18-164.6.1.el5 Y Y
2.6.18-164.9.1.el5 Y Y
2.6.18-164.10.1.el5 Y Y
2.6.18-164.11.1.el5 Y Y
2.6.18-164.15.1.el5 Y Y
2.6.18-164.25.1.el5 Y Y
2.6.18-164.38.1.el5 Y
2.6.18-194.el5 Y Y
2.6.18-194.3.1.el5 Y Y
2.6.18-194.8.1.el5 Y Y
2.6.18-194.11.1.el5 Y Y
2.6.18-194.11.3.el5 Y Y
2.6.18-194.11.4.el5 Y Y
2.6.18-194.17.1.el5 Y Y
2.6.18-194.17.4.el5 Y Y
2.6.18-194.26.1.el5 Y Y
2.6.18-194.32.1.el5 Y Y
2.6.18-238.el5 Y Y
2.6.18-238.1.1.el5 Y Y
2.6.18-238.5.1.el5 Y Y
2.6.18-238.9.1.el5 Y Y
2.6.18-238.12.1.el5 Y Y
2.6.18-238.19.1.el5 Y Y
2.6.18-238.40.1.el5 Y
2.6.18-274.el5 Y Y
2.6.18-274.3.1.el5 Y Y
2.6.18-274.7.1.el5 Y Y
2.6.18-274.12.1.el5 Y Y
2.6.18-274.17.1.el5 Y Y
2.6.18-274.18.1.el5 Y Y
2.6.18-300.el5 Y
2.6.18-308.el5 Y Y
2.6.18-308.1.1.el5 Y Y
2.6.18-308.4.1.el5 Y Y
2.6.18-308.8.1.el5 Y Y
2.6.18-308.8.2.el5 Y Y
2.6.18-308.8.2.el5.centos.plus Y Y
2.6.18-308.11.1.el5 Y Y
2.6.18-308.13.1.el5 Y Y
2.6.18-308.16.1.el5 Y Y
2.6.18-308.20.1.el5 Y Y
2.6.18-308.24.1.el5 Y Y
2.6.18-348.el5 Y Y
2.6.18-348.1.1.el5 Y Y
2.6.18-348.2.1.el5 Y Y
2.6.18-348.3.1.el5 Y Y
2.6.18-348.4.1.el5 Y Y
2.6.18-348.6.1.el5 Y Y
2.6.18-348.12.1.el5 Y Y
2.6.18-348.12.1.el5.centos.plus Y
2.6.18-348.16.1.el5 Y Y
2.6.18-348.18.1.el5 Y Y
2.6.18-348.19.1.el5 Y Y
2.6.18-348.21.1.el5 Y Y
2.6.18-348.22.1.el5 Y Y
2.6.18-348.23.1.el5 Y Y
2.6.18-348.25.1.el5 Y Y
2.6.18-348.27.1.el5 Y Y
2.6.18-348.28.1.el5 Y Y
2.6.18-348.29.1.el5 Y Y
2.6.18-348.30.1.el5 Y Y
2.6.18-371.el5 Y Y
2.6.18-371.1.2.el5 Y Y
2.6.18-371.3.1.el5 Y Y
2.6.18-371.4.1.el5 Y Y
2.6.18-371.6.1.el5 Y Y
2.6.18-371.8.1.el5 Y Y
2.6.18-371.9.1.el5 Y Y
2.6.18-371.11.1.el5 Y Y
2.6.18-371.12.1.el5 Y Y
2.6.18-398.el5 Y Y
2.6.18-400.el5 Y Y
2.6.18-400.1.1.el5 Y Y
2.6.18-402.el5 Y Y
2.6.18-404.el5 Y Y
2.6.18-406.el5 Y Y
2.6.18-407.el5 Y Y
2.6.18-408.el5 Y Y
2.6.18-409.el5 Y Y
2.6.18-410.el5 Y Y
2.6.18-411.el5 Y Y
2.6.18-412.el5 Y Y
2.6.18-416.el5 Y Y
2.6.18-417.el5 Y Y
2.6.18-418.el5 Y Y
2.6.18-419.el5 Y Y
2.6.18-420.el5 Y Y
2.6.18-422.el5 Y Y
2.6.18-423.el5 Y Y
2.6.18-426.el5 Y Y
2.6.18-430.el5 Y Y
2.6.18-431.el5 Y Y
2.6.18-433.el5 Y Y

centos6 (32-bit)

Version default
2.6.32-71.el6.i686 Y
2.6.32-71.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-71.14.1.el6.i686 Y
2.6.32-71.18.1.el6.i686 Y
2.6.32-71.18.2.el6.i686 Y
2.6.32-71.24.1.el6.i686 Y
2.6.32-71.29.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.0.15.el6.i686 Y
2.6.32-131.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.4.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.6.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.12.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.17.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.21.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.el6.i686 Y
2.6.32-220.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.4.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.4.2.el6.i686 Y
2.6.32-220.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.13.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.17.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.23.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.30.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.el6.i686 Y
2.6.32-279.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.5.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.5.2.el6.i686 Y
2.6.32-279.9.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.14.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.19.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.22.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.39.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.46.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.el6.i686 Y
2.6.32-358.0.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.6.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.6.2.el6.i686 Y
2.6.32-358.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.14.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.18.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.23.2.el6.i686 Y
2.6.32-358.44.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.46.2.el6.i686 Y
2.6.32-358.48.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.49.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.51.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.55.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.56.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.el6.i686 Y
2.6.32-431.1.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.5.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.11.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.17.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.20.3.el6.i686 Y
2.6.32-431.20.5.el6.i686 Y
2.6.32-431.23.3.el6.i686 Y
2.6.32-431.29.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.37.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.40.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.40.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.46.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.50.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.53.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.56.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.61.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.64.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.66.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.el6.i686 Y
2.6.32-504.1.3.el6.i686 Y
2.6.32-504.3.3.el6.i686 Y
2.6.32-504.8.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.12.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.16.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.23.4.el6.i686 Y
2.6.32-504.30.3.el6.i686 Y
2.6.32-504.33.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.36.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.38.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.40.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.43.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.46.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.49.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.50.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.51.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.52.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.54.1.el6.i686 Y
2.6.32-572.el6.i686 Y
2.6.32-573.el6.i686 Y
2.6.32-573.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.8.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.12.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.18.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.22.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.26.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.30.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.32.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.34.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.35.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.35.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.37.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.38.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.40.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.41.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.42.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.42.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.43.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.43.3.el6.i686 Y
2.6.32-573.45.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.45.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.47.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.48.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.49.3.el6.i686 Y
2.6.32-573.51.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.53.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.55.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.55.4.el6.i686 Y
2.6.32-573.59.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.60.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.60.4.el6.i686 Y
2.6.32-573.62.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.el6.i686 Y
2.6.32-642.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.4.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.6.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.6.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.13.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.13.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.15.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.el6.i686 Y
2.6.32-696.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.3.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.6.3.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.3.el6.i686 Y
2.6.32-696.13.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.16.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.18.7.el6.i686 Y
2.6.32-696.20.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.23.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.28.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.30.1.el6.i686 Y
2.6.32-754.el6.i686 Y
2.6.32-754.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-754.3.5.el6.i686 Y

centos6 (64-bit)

Version default
2.6.32-71.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.7.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.14.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.18.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.18.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.24.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.29.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.0.15.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.4.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.6.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.12.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.17.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.21.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.4.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.4.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.7.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.13.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.17.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.23.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.30.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.34.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.5.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.5.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.9.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.14.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.19.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.25.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.39.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.46.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.0.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.14.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.18.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.23.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.23.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-358.28.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.32.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.44.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.46.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.48.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.49.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.51.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.51.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.55.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.56.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.1.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.5.1.el6.centos.plus Y
2.6.32-431.5.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.11.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.17.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-431.17.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.20.5.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.23.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.29.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.37.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.40.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.40.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.46.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.50.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.53.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.56.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.61.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.64.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.66.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.1.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.8.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.12.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.16.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.23.4.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.30.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.33.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.36.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.38.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.40.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.43.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.46.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.49.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.50.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.51.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.52.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.54.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-572.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.1.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.3.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.7.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.7.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.12.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.12.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.18.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.18.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.22.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.26.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.30.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.32.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.34.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.35.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.35.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.37.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.38.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.40.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.41.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.42.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.42.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.43.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.43.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.45.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.45.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.47.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.48.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.49.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.49.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.51.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.53.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.55.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.55.4.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.59.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.60.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.60.4.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.62.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.1.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-642.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.4.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-642.4.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.6.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.6.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-642.6.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-642.6.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.13.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.13.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.1.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.3.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.3.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.3.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.6.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.6.3.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.10.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.10.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.10.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.3.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.13.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.13.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.16.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.16.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.18.7.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.18.7.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.20.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.20.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.23.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.23.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.28.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.28.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.30.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.30.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-754.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.2.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-754.3.5.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.3.5.el6.centos.plus.x86_64 Y

CloudLinux Kernels

cloud5 (32-bit)

Version default pae
2.6.18-371.el5 Y
2.6.18-408.8.2.el5.lve0.8.61.3 Y Y
2.6.18-408.8.2.el5.lve0.8.62 Y Y
2.6.18-408.el5.lve0.8.58 Y
2.6.18-408.el5.lve0.8.61.1 Y Y
2.6.18-448.3.1.el5.lve0.8.64 Y Y
2.6.18-448.3.1.el5.lve0.8.65 Y Y
2.6.18-448.4.1.el5.lve0.8.68 Y Y
2.6.18-448.4.1.el5.lve0.8.69 Y Y
2.6.18-448.4.1.el5.lve0.8.69.1 Y Y
2.6.18-448.16.1.el5.lve0.8.70 Y Y
2.6.18-471.3.1.el5.lve0.8.72 Y Y
2.6.18-498.el5.lve0.8.80 Y Y
2.6.18-502.el5.lve0.8.84 Y Y
2.6.18-502.el5.lve0.8.85 Y Y
2.6.18-508.el5.lve0.8.89 Y Y
2.6.18-508.el5.lve0.8.90 Y Y
2.6.18-519.el5.lve0.8.91 Y Y

cloud5 (64-bit)

Version default
2.6.18-408.8.2.el5.lve0.8.61.3 Y
2.6.18-408.8.2.el5.lve0.8.62 Y
2.6.18-408.el5.lve0.8.58 Y
2.6.18-408.el5.lve0.8.61.1 Y
2.6.18-448.3.1.el5.lve0.8.64 Y
2.6.18-448.3.1.el5.lve0.8.65 Y
2.6.18-448.4.1.el5.lve0.8.68 Y
2.6.18-448.4.1.el5.lve0.8.69 Y
2.6.18-448.4.1.el5.lve0.8.69.1 Y
2.6.18-448.16.1.el5.lve0.8.70 Y
2.6.18-471.3.1.el5.lve0.8.72 Y
2.6.18-498.el5.lve0.8.80 Y
2.6.18-502.el5.lve0.8.84 Y
2.6.18-502.el5.lve0.8.85 Y
2.6.18-508.el5.lve0.8.89 Y
2.6.18-508.el5.lve0.8.90 Y
2.6.18-519.el5.lve0.8.91 Y

cloud6 (32-bit)

Version default
2.6.32-231.21.1.lve0.9.18.1.i686 Y
2.6.32-379.19.1.lve1.2.7.el6.i686 Y
2.6.32-458.18.1.lve1.2.39.el6.i686 Y
2.6.32-458.23.2.lve1.2.45.el6.i686 Y
2.6.32-458.23.2.lve1.2.48.el6.i686 Y
2.6.32-458.23.2.lve1.2.52.el6.i686 Y
2.6.32-531.1.2.lve1.2.54.el6.i686 Y
2.6.32-531.11.2.lve1.2.55.el6.i686 Y
2.6.32-531.17.1.lve1.2.56.el6.i686 Y
2.6.32-531.17.1.lve1.2.57.el6.i686 Y
2.6.32-531.17.1.lve1.2.58.el6.i686 Y
2.6.32-531.17.1.lve1.2.60.el6.i686 Y
2.6.32-531.23.3.lve1.2.65.el6.i686 Y
2.6.32-531.23.3.lve1.2.66.el6.i686 Y
2.6.32-531.23.3.lve1.3.6.el6.i686 Y
2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.10.el6.i686 Y
2.6.32-604.16.2.lve1.3.54.el6.i686 Y
2.6.32-604.30.3.lve1.3.63.el6.i686 Y
2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.el6.i686 Y
2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-673.8.1.lve1.4.14.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.15.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.18.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.19.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.20.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.21.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.22.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.23.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.24.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.25.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.26.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.27.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.28.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.29.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.30.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.32.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.34.el6.i686 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.41.1.el6.i686 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.35.el6.i686 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.42.1.el6.i686 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.43.el6.i686 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.44.el6.i686 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.45.el6.i686 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.46.el6.i686 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.50.el6.i686 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.51.el6.i686 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.52.el6.i686 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.53.el6.i686 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.54.el6.i686 Y

cloud6 (64-bit)

Version default
2.6.32-231.21.1.lve0.9.18.1.x86_64 Y
2.6.32-379.19.1.lve1.2.7.el6.x86_64 Y
2.6.32-458.18.1.lve1.2.39.el6.x86_64 Y
2.6.32-458.23.2.lve1.2.45.el6.x86_64 Y
2.6.32-458.23.2.lve1.2.48.el6.x86_64 Y
2.6.32-458.23.2.lve1.2.52.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.1.2.lve1.2.54.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.11.2.lve1.2.55.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.17.1.lve1.2.56.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.17.1.lve1.2.57.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.17.1.lve1.2.58.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.17.1.lve1.2.60.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.23.3.lve1.2.65.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.23.3.lve1.2.66.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.23.3.lve1.3.6.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.10.el6.x86_64 Y
2.6.32-604.16.2.lve1.3.54.el6.x86_64 Y
2.6.32-604.30.3.lve1.3.63.el6.nfsfixes.x86_64 Y
2.6.32-604.30.3.lve1.3.63.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.8.1.lve1.4.3.1.el6.nfsfixes.x86_64 Y
2.6.32-673.8.1.lve1.4.14.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.18.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.19.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.20.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.21.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.22.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.23.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.24.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.25.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.26.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.27.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.28.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.29.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.30.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.32.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.34.el6.x86_64 Y
2.6.32-673.26.1.lve1.4.41.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.35.el6.x86_64 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.42.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.43.el6.x86_64 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.44.el6.x86_64 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.45.el6.x86_64 Y
2.6.32-773.26.1.lve1.4.46.el6.x86_64 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.50.el6.x86_64 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.51.el6.nfsfixes.x86_64 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.51.el6.x86_64 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.52.el6.x86_64 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.53.el6.x86_64 Y
2.6.32-896.16.1.lve1.4.54.el6.x86_64 Y

Oracle Linux Kernels

oracle5 (32-bit)

Version default uek
2.6.18-92.el5 Y
2.6.18-92.1.1.el5 Y
2.6.18-92.1.6.el5 Y
2.6.18-92.1.10.el5 Y
2.6.18-92.1.13.el5 Y
2.6.18-92.1.17.el5 Y
2.6.18-92.1.18.el5 Y
2.6.18-92.1.22.el5 Y
2.6.18-128.el5 Y
2.6.18-128.1.1.el5 Y
2.6.18-128.1.6.el5 Y
2.6.18-128.1.10.el5 Y
2.6.18-128.1.14.el5 Y
2.6.18-128.1.16.el5 Y
2.6.18-128.2.1.el5 Y
2.6.18-128.4.1.el5 Y
2.6.18-128.7.1.el5 Y
2.6.18-164.el5 Y
2.6.18-164.2.1.el5 Y
2.6.18-164.6.1.el5 Y
2.6.18-164.9.1.el5 Y
2.6.18-164.10.1.el5 Y
2.6.18-164.11.1.el5 Y
2.6.18-164.15.1.el5 Y
2.6.18-194.el5 Y
2.6.18-194.3.1.el5 Y
2.6.18-194.8.1.el5 Y
2.6.18-194.11.1.el5 Y
2.6.18-194.11.3.el5 Y
2.6.18-194.11.4.el5 Y
2.6.18-194.17.1.el5 Y
2.6.18-194.17.4.el5 Y
2.6.18-194.26.1.el5 Y
2.6.18-194.32.1.el5 Y
2.6.18-238.el5 Y
2.6.18-238.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-238.1.1.el5 Y
2.6.18-238.1.1.0.1.el5 Y
2.6.18-238.5.1.el5 Y
2.6.18-238.5.1.0.1.el5 Y
2.6.18-238.9.1.el5 Y
2.6.18-238.9.1.0.1.el5 Y
2.6.18-238.12.1.el5 Y
2.6.18-238.12.1.0.1.el5 Y
2.6.18-238.19.1.el5 Y
2.6.18-238.19.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.el5 Y
2.6.18-274.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-274.3.1.el5 Y
2.6.18-274.3.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.7.1.el5 Y
2.6.18-274.7.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.12.1.el5 Y
2.6.18-274.12.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.17.1.el5 Y
2.6.18-274.17.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.18.1.el5 Y
2.6.18-274.18.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.el5 Y
2.6.18-308.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-308.1.1.el5 Y
2.6.18-308.1.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.4.1.el5 Y
2.6.18-308.4.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.8.1.el5 Y
2.6.18-308.8.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.8.2.el5 Y
2.6.18-308.8.2.0.1.el5 Y
2.6.18-308.11.1.el5 Y
2.6.18-308.11.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.13.1.el5 Y
2.6.18-308.13.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.16.1.el5 Y
2.6.18-308.16.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.20.1.el5 Y
2.6.18-308.20.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.24.1.el5 Y
2.6.18-308.24.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.el5 Y
2.6.18-348.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-348.1.1.el5 Y
2.6.18-348.1.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.2.1.el5 Y
2.6.18-348.2.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.3.1.el5 Y
2.6.18-348.3.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.4.1.el5 Y
2.6.18-348.4.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.6.1.el5 Y
2.6.18-348.6.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.12.1.el5 Y
2.6.18-348.12.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.16.1.el5 Y
2.6.18-348.16.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.18.1.el5 Y
2.6.18-348.18.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.el5 Y
2.6.18-371.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-371.1.2.el5 Y
2.6.18-371.1.2.0.1.el5 Y
2.6.18-371.3.1.el5 Y
2.6.18-371.3.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.4.1.el5 Y
2.6.18-371.4.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.6.1.el5 Y
2.6.18-371.6.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.8.1.el5 Y
2.6.18-371.8.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.9.1.el5 Y
2.6.18-371.9.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.11.1.el5 Y
2.6.18-371.11.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.12.1.el5 Y
2.6.18-371.12.1.0.1.el5 Y
2.6.18-398.el5 Y
2.6.18-398.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-400.el5 Y
2.6.18-400.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-400.1.1.el5 Y
2.6.18-400.1.1.0.1.el5 Y
2.6.18-402.el5 Y
2.6.18-402.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-404.el5 Y
2.6.18-404.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-406.el5 Y
2.6.18-406.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-407.el5 Y
2.6.18-407.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-408.el5 Y
2.6.18-408.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-409.el5 Y
2.6.18-409.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-410.el5 Y
2.6.18-410.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-411.el5 Y
2.6.18-411.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-412.el5 Y
2.6.18-412.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-416.el5 Y
2.6.18-416.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-417.el5 Y
2.6.18-417.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-418.el5 Y
2.6.18-418.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-419.el5 Y
2.6.18-419.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-419.0.0.0.2.el5 Y
2.6.32-200.13.1.el5 Y
2.6.32-200.16.1.el5 Y
2.6.32-200.19.1.el5 Y
2.6.32-200.20.1.el5 Y
2.6.32-200.23.1.el5 Y
2.6.32-300.3.1.el5 Y
2.6.32-300.4.1.el5 Y
2.6.32-300.7.1.el5 Y
2.6.32-300.10.1.el5 Y
2.6.32-300.11.1.el5 Y
2.6.32-300.20.1.el5 Y
2.6.32-300.21.1.el5 Y
2.6.32-300.24.1.el5 Y
2.6.32-300.25.1.el5 Y
2.6.32-300.27.1.el5 Y
2.6.32-300.29.1.el5 Y
2.6.32-300.29.2.el5 Y
2.6.32-300.32.1.el5 Y
2.6.32-300.32.2.el5 Y
2.6.32-300.32.3.el5 Y
2.6.32-300.37.1.el5 Y
2.6.32-300.38.1.el5 Y
2.6.32-300.39.1.el5 Y
2.6.32-300.39.2.el5 Y
2.6.32-300.39.4.el5 Y
2.6.32-300.39.5.el5 Y
2.6.32-400.26.1.el5 Y
2.6.32-400.26.2.el5 Y
2.6.32-400.28.1.el5 Y
2.6.32-400.29.1.el5 Y
2.6.32-400.29.2.el5 Y
2.6.32-400.29.3.el5 Y
2.6.32-400.33.1.el5 Y
2.6.32-400.33.2.el5 Y
2.6.32-400.33.3.el5 Y
2.6.32-400.33.4.el5 Y
2.6.32-400.34.1.el5 Y
2.6.32-400.34.3.el5 Y
2.6.32-400.34.4.el5 Y
2.6.32-400.34.5.el5 Y
2.6.32-400.36.1.el5 Y
2.6.32-400.36.2.el5 Y
2.6.32-400.36.3.el5 Y
2.6.32-400.36.4.el5 Y
2.6.32-400.36.6.el5 Y
2.6.32-400.36.7.el5 Y
2.6.32-400.36.8.el5 Y
2.6.32-400.36.9.el5 Y
2.6.32-400.36.10.el5 Y
2.6.32-400.36.11.el5 Y
2.6.32-400.36.12.el5 Y
2.6.32-400.36.13.el5 Y
2.6.32-400.36.14.el5 Y
2.6.32-400.37.1.el5 Y
2.6.32-400.37.2.el5 Y
2.6.32-400.37.3.el5 Y
2.6.32-400.37.4.el5 Y
2.6.32-400.37.5.el5 Y
2.6.32-400.37.6.el5 Y
2.6.32-400.37.7.el5 Y
2.6.32-400.37.9.el5 Y
2.6.32-400.37.10.el5 Y
2.6.32-400.37.11.el5 Y
2.6.32-400.37.12.el5 Y
2.6.32-400.37.15.el5 Y
2.6.32-400.37.16.el5 Y
2.6.32-400.37.17.el5 Y
2.6.32-400.37.18.el5 Y
2.6.39-300.17.1.el5 Y
2.6.39-300.17.2.el5 Y
2.6.39-300.17.3.el5 Y
2.6.39-300.26.1.el5 Y
2.6.39-300.28.1.el5 Y
2.6.39-300.32.4.el5 Y
2.6.39-400.17.1.el5 Y
2.6.39-400.17.2.el5 Y
2.6.39-400.21.1.el5 Y
2.6.39-400.21.2.el5 Y
2.6.39-400.23.1.el5 Y
2.6.39-400.24.1.el5 Y
2.6.39-400.109.1.el5 Y
2.6.39-400.109.3.el5 Y
2.6.39-400.109.4.el5 Y
2.6.39-400.109.5.el5 Y
2.6.39-400.109.6.el5 Y
2.6.39-400.209.1.el5 Y
2.6.39-400.209.2.el5 Y
2.6.39-400.210.2.el5 Y
2.6.39-400.211.1.el5 Y
2.6.39-400.211.2.el5 Y
2.6.39-400.211.3.el5 Y
2.6.39-400.212.1.el5 Y
2.6.39-400.214.1.el5 Y
2.6.39-400.214.3.el5 Y
2.6.39-400.214.4.el5 Y
2.6.39-400.214.5.el5 Y
2.6.39-400.214.6.el5 Y
2.6.39-400.215.1.el5 Y
2.6.39-400.215.2.el5 Y
2.6.39-400.215.3.el5 Y
2.6.39-400.215.4.el5 Y
2.6.39-400.215.6.el5 Y
2.6.39-400.215.7.el5 Y
2.6.39-400.215.10.el5 Y
2.6.39-400.215.11.el5 Y
2.6.39-400.215.12.el5 Y
2.6.39-400.215.13.el5 Y
2.6.39-400.215.14.el5 Y
2.6.39-400.215.15.el5 Y
2.6.39-400.245.1.el5 Y
2.6.39-400.246.2.el5 Y
2.6.39-400.247.1.el5 Y
2.6.39-400.248.3.el5 Y
2.6.39-400.249.1.el5 Y
2.6.39-400.249.3.el5 Y
2.6.39-400.249.4.el5 Y
2.6.39-400.250.2.el5 Y
2.6.39-400.250.5.el5 Y
2.6.39-400.250.6.el5 Y
2.6.39-400.250.7.el5 Y
2.6.39-400.250.9.el5 Y
2.6.39-400.250.10.el5 Y
2.6.39-400.250.11.el5 Y
2.6.39-400.264.1.el5 Y
2.6.39-400.264.4.el5 Y
2.6.39-400.264.5.el5 Y
2.6.39-400.264.13.el5 Y
2.6.39-400.276.1.el5 Y
2.6.39-400.277.1.el5 Y
2.6.39-400.278.1.el5 Y
2.6.39-400.278.2.el5 Y
2.6.39-400.278.3.el5 Y
2.6.39-400.280.1.el5 Y
2.6.39-400.281.1.el5 Y
2.6.39-400.282.1.el5 Y
2.6.39-400.283.1.el5 Y
2.6.39-400.283.2.el5 Y
2.6.39-400.284.2.el5 Y
2.6.39-400.286.2.el5 Y
2.6.39-400.286.3.el5 Y
2.6.39-400.290.1.el5 Y
2.6.39-400.290.2.el5 Y
2.6.39-400.293.1.el5 Y
2.6.39-400.293.2.el5 Y
2.6.39-400.294.1.el5 Y
2.6.39-400.294.2.el5 Y
2.6.39-400.294.3.el5 Y
2.6.39-400.294.6.el5 Y
2.6.39-400.294.7.el5 Y
2.6.39-400.295.2.el5 Y
2.6.39-400.296.2.el5 Y
2.6.39-400.297.3.el5 Y

oracle5 (64-bit)

Version default uek
2.6.18-92.el5 Y
2.6.18-92.1.1.el5 Y
2.6.18-92.1.6.el5 Y
2.6.18-92.1.10.el5 Y
2.6.18-92.1.13.el5 Y
2.6.18-92.1.17.el5 Y
2.6.18-92.1.18.el5 Y
2.6.18-92.1.22.el5 Y
2.6.18-128.el5 Y
2.6.18-128.1.1.el5 Y
2.6.18-128.1.6.el5 Y
2.6.18-128.1.10.el5 Y
2.6.18-128.1.14.el5 Y
2.6.18-128.1.16.el5 Y
2.6.18-128.2.1.el5 Y
2.6.18-128.4.1.el5 Y
2.6.18-128.7.1.el5 Y
2.6.18-164.el5 Y
2.6.18-164.2.1.el5 Y
2.6.18-164.6.1.el5 Y
2.6.18-164.9.1.el5 Y
2.6.18-164.10.1.el5 Y
2.6.18-164.11.1.el5 Y
2.6.18-164.15.1.el5 Y
2.6.18-194.el5 Y
2.6.18-194.3.1.el5 Y
2.6.18-194.8.1.el5 Y
2.6.18-194.11.1.el5 Y
2.6.18-194.11.3.el5 Y
2.6.18-194.11.4.el5 Y
2.6.18-194.17.1.el5 Y
2.6.18-194.17.4.el5 Y
2.6.18-194.26.1.el5 Y
2.6.18-194.32.1.el5 Y
2.6.18-238.el5 Y
2.6.18-238.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-238.1.1.el5 Y
2.6.18-238.1.1.0.1.el5 Y
2.6.18-238.5.1.el5 Y
2.6.18-238.5.1.0.1.el5 Y
2.6.18-238.9.1.el5 Y
2.6.18-238.9.1.0.1.el5 Y
2.6.18-238.12.1.el5 Y
2.6.18-238.12.1.0.1.el5 Y
2.6.18-238.19.1.el5 Y
2.6.18-238.19.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.el5 Y
2.6.18-274.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-274.3.1.el5 Y
2.6.18-274.3.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.7.1.el5 Y
2.6.18-274.7.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.12.1.el5 Y
2.6.18-274.12.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.17.1.el5 Y
2.6.18-274.17.1.0.1.el5 Y
2.6.18-274.18.1.el5 Y
2.6.18-274.18.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.el5 Y
2.6.18-308.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-308.1.1.el5 Y
2.6.18-308.1.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.4.1.el5 Y
2.6.18-308.4.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.8.1.el5 Y
2.6.18-308.8.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.8.2.el5 Y
2.6.18-308.8.2.0.1.el5 Y
2.6.18-308.11.1.el5 Y
2.6.18-308.11.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.13.1.el5 Y
2.6.18-308.13.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.16.1.el5 Y
2.6.18-308.16.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.20.1.el5 Y
2.6.18-308.20.1.0.1.el5 Y
2.6.18-308.24.1.el5 Y
2.6.18-308.24.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.el5 Y
2.6.18-348.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-348.1.1.el5 Y
2.6.18-348.1.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.2.1.el5 Y
2.6.18-348.2.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.3.1.el5 Y
2.6.18-348.3.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.4.1.el5 Y
2.6.18-348.4.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.6.1.el5 Y
2.6.18-348.6.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.12.1.el5 Y
2.6.18-348.12.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.16.1.el5 Y
2.6.18-348.16.1.0.1.el5 Y
2.6.18-348.18.1.el5 Y
2.6.18-348.18.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.el5 Y
2.6.18-371.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-371.1.2.el5 Y
2.6.18-371.1.2.0.1.el5 Y
2.6.18-371.3.1.el5 Y
2.6.18-371.3.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.4.1.el5 Y
2.6.18-371.4.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.6.1.el5 Y
2.6.18-371.6.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.8.1.el5 Y
2.6.18-371.8.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.9.1.el5 Y
2.6.18-371.9.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.11.1.el5 Y
2.6.18-371.11.1.0.1.el5 Y
2.6.18-371.12.1.el5 Y
2.6.18-371.12.1.0.1.el5 Y
2.6.18-398.el5 Y
2.6.18-398.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-400.el5 Y
2.6.18-400.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-400.1.1.el5 Y
2.6.18-400.1.1.0.1.el5 Y
2.6.18-402.el5 Y
2.6.18-402.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-404.el5 Y
2.6.18-404.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-406.el5 Y
2.6.18-406.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-407.el5 Y
2.6.18-407.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-408.el5 Y
2.6.18-408.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-409.el5 Y
2.6.18-409.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-410.el5 Y
2.6.18-410.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-411.el5 Y
2.6.18-411.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-412.el5 Y
2.6.18-412.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-416.el5 Y
2.6.18-416.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-417.el5 Y
2.6.18-417.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-418.el5 Y
2.6.18-418.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-419.el5 Y
2.6.18-419.0.0.0.1.el5 Y
2.6.18-419.0.0.0.2.el5 Y
2.6.32-100.0.19.el5 Y
2.6.32-100.35.1.el5 Y
2.6.32-100.36.1.el5 Y
2.6.32-100.37.1.el5 Y
2.6.32-200.13.1.el5 Y
2.6.32-200.16.1.el5 Y
2.6.32-200.19.1.el5 Y
2.6.32-200.20.1.el5 Y
2.6.32-200.21.2.el5 Y
2.6.32-200.23.1.el5 Y
2.6.32-300.3.1.el5 Y
2.6.32-300.4.1.el5 Y
2.6.32-300.7.1.el5 Y
2.6.32-300.10.1.el5 Y
2.6.32-300.11.1.el5 Y
2.6.32-300.20.1.el5 Y
2.6.32-300.21.1.el5 Y
2.6.32-300.24.1.el5 Y
2.6.32-300.25.1.el5 Y
2.6.32-300.27.1.el5 Y
2.6.32-300.29.1.el5 Y
2.6.32-300.29.2.el5 Y
2.6.32-300.32.1.el5 Y
2.6.32-300.32.2.el5 Y
2.6.32-300.32.3.el5 Y
2.6.32-300.37.1.el5 Y
2.6.32-300.38.1.el5 Y
2.6.32-300.39.1.el5 Y
2.6.32-300.39.2.el5 Y
2.6.32-300.39.4.el5 Y
2.6.32-300.39.5.el5 Y
2.6.32-400.26.1.el5 Y
2.6.32-400.26.2.el5 Y
2.6.32-400.28.1.el5 Y
2.6.32-400.29.1.el5 Y
2.6.32-400.29.2.el5 Y
2.6.32-400.29.3.el5 Y
2.6.32-400.33.1.el5 Y
2.6.32-400.33.2.el5 Y
2.6.32-400.33.3.el5 Y
2.6.32-400.33.4.el5 Y
2.6.32-400.34.1.el5 Y
2.6.32-400.34.3.el5 Y
2.6.32-400.34.4.el5 Y
2.6.32-400.34.5.el5 Y
2.6.32-400.36.1.el5 Y
2.6.32-400.36.2.el5 Y
2.6.32-400.36.3.el5 Y
2.6.32-400.36.4.el5 Y
2.6.32-400.36.6.el5 Y
2.6.32-400.36.7.el5 Y
2.6.32-400.36.8.el5 Y
2.6.32-400.36.9.el5 Y
2.6.32-400.36.10.el5 Y
2.6.32-400.36.11.el5 Y
2.6.32-400.36.12.el5 Y
2.6.32-400.36.13.el5 Y
2.6.32-400.36.14.el5 Y
2.6.32-400.37.1.el5 Y
2.6.32-400.37.2.el5 Y
2.6.32-400.37.3.el5 Y
2.6.32-400.37.4.el5 Y
2.6.32-400.37.5.el5 Y
2.6.32-400.37.6.el5 Y
2.6.32-400.37.7.el5 Y
2.6.32-400.37.9.el5 Y
2.6.32-400.37.10.el5 Y
2.6.32-400.37.11.el5 Y
2.6.32-400.37.12.el5 Y
2.6.32-400.37.15.el5 Y
2.6.32-400.37.16.el5 Y
2.6.32-400.37.17.el5 Y
2.6.32-400.37.18.el5 Y
2.6.39-300.17.1.el5 Y
2.6.39-300.17.2.el5 Y
2.6.39-300.17.3.el5 Y
2.6.39-300.26.1.el5 Y
2.6.39-300.28.1.el5 Y
2.6.39-300.32.4.el5 Y
2.6.39-400.17.1.el5 Y
2.6.39-400.17.2.el5 Y
2.6.39-400.21.1.el5 Y
2.6.39-400.21.2.el5 Y
2.6.39-400.23.1.el5 Y
2.6.39-400.24.1.el5 Y
2.6.39-400.109.1.el5 Y
2.6.39-400.109.3.el5 Y
2.6.39-400.109.4.el5 Y
2.6.39-400.109.5.el5 Y
2.6.39-400.109.6.el5 Y
2.6.39-400.209.1.el5 Y
2.6.39-400.209.2.el5 Y
2.6.39-400.210.2.el5 Y
2.6.39-400.211.1.el5 Y
2.6.39-400.211.2.el5 Y
2.6.39-400.211.3.el5 Y
2.6.39-400.212.1.el5 Y
2.6.39-400.214.1.el5 Y
2.6.39-400.214.3.el5 Y
2.6.39-400.214.4.el5 Y
2.6.39-400.214.5.el5 Y
2.6.39-400.214.6.el5 Y
2.6.39-400.215.1.el5 Y
2.6.39-400.215.2.el5 Y
2.6.39-400.215.3.el5 Y
2.6.39-400.215.4.el5 Y
2.6.39-400.215.6.el5 Y
2.6.39-400.215.7.el5 Y
2.6.39-400.215.10.el5 Y
2.6.39-400.215.11.el5 Y
2.6.39-400.215.12.el5 Y
2.6.39-400.215.13.el5 Y
2.6.39-400.215.14.el5 Y
2.6.39-400.215.15.el5 Y
2.6.39-400.245.1.el5 Y
2.6.39-400.246.2.el5 Y
2.6.39-400.247.1.el5 Y
2.6.39-400.248.3.el5 Y
2.6.39-400.249.1.el5 Y
2.6.39-400.249.3.el5 Y
2.6.39-400.249.4.el5 Y
2.6.39-400.250.2.el5 Y
2.6.39-400.250.5.el5 Y
2.6.39-400.250.6.el5 Y
2.6.39-400.250.7.el5 Y
2.6.39-400.250.9.el5 Y
2.6.39-400.250.10.el5 Y
2.6.39-400.250.11.el5 Y
2.6.39-400.264.1.el5 Y
2.6.39-400.264.4.el5 Y
2.6.39-400.264.5.el5 Y
2.6.39-400.264.13.el5 Y
2.6.39-400.276.1.el5 Y
2.6.39-400.277.1.el5 Y
2.6.39-400.278.1.el5 Y
2.6.39-400.278.2.el5 Y
2.6.39-400.278.3.el5 Y
2.6.39-400.280.1.el5 Y
2.6.39-400.281.1.el5 Y
2.6.39-400.282.1.el5 Y
2.6.39-400.283.1.el5 Y
2.6.39-400.283.2.el5 Y
2.6.39-400.284.2.el5 Y
2.6.39-400.286.2.el5 Y
2.6.39-400.286.3.el5 Y
2.6.39-400.290.1.el5 Y
2.6.39-400.290.2.el5 Y
2.6.39-400.293.1.el5 Y
2.6.39-400.293.2.el5 Y
2.6.39-400.294.1.el5 Y
2.6.39-400.294.2.el5 Y
2.6.39-400.294.3.el5 Y
2.6.39-400.294.6.el5 Y
2.6.39-400.294.7.el5 Y
2.6.39-400.295.2.el5 Y
2.6.39-400.296.2.el5 Y
2.6.39-400.297.3.el5 Y

oracle6 (32-bit)

Version default uek
2.6.32-71.el6.i686 Y
2.6.32-71.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.0.15.el6.i686 Y
2.6.32-131.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.el6.i686 Y
2.6.32-220.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.4.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.4.2.el6.i686 Y
2.6.32-220.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.13.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.17.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.23.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.el6.i686 Y
2.6.32-279.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.5.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.5.2.el6.i686 Y
2.6.32-279.9.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.14.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.19.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.22.1.el6.i686 Y
2.6.32-300.3.1.el6 Y
2.6.32-300.4.1.el6 Y
2.6.32-300.7.1.el6 Y
2.6.32-300.11.1.el6 Y
2.6.32-300.20.1.el6 Y
2.6.32-300.21.1.el6 Y
2.6.32-300.24.1.el6 Y
2.6.32-300.25.1.el6 Y
2.6.32-300.27.1.el6 Y
2.6.32-300.29.1.el6 Y
2.6.32-300.29.2.el6 Y
2.6.32-300.32.1.el6 Y
2.6.32-300.32.2.el6 Y
2.6.32-300.32.3.el6 Y
2.6.32-300.37.1.el6 Y
2.6.32-300.38.1.el6 Y
2.6.32-300.39.1.el6 Y
2.6.32-300.39.2.el6 Y
2.6.32-300.39.4.el6 Y
2.6.32-300.39.5.el6 Y
2.6.32-358.el6.i686 Y
2.6.32-358.0.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.6.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.6.2.el6.i686 Y
2.6.32-358.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.14.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.18.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.23.2.el6.i686 Y
2.6.32-400.26.1.el6 Y
2.6.32-400.26.2.el6 Y
2.6.32-400.28.1.el6 Y
2.6.32-400.29.1.el6 Y
2.6.32-400.29.2.el6 Y
2.6.32-400.29.3.el6 Y
2.6.32-400.33.1.el6 Y
2.6.32-400.33.2.el6 Y
2.6.32-400.33.3.el6 Y
2.6.32-400.33.4.el6 Y
2.6.32-400.34.1.el6 Y
2.6.32-400.34.3.el6 Y
2.6.32-400.34.4.el6 Y
2.6.32-400.34.5.el6 Y
2.6.32-400.36.1.el6 Y
2.6.32-400.36.2.el6 Y
2.6.32-400.36.3.el6 Y
2.6.32-400.36.4.el6 Y
2.6.32-400.36.6.el6 Y
2.6.32-400.36.7.el6 Y
2.6.32-400.36.8.el6 Y
2.6.32-400.36.9.el6 Y
2.6.32-400.36.10.el6 Y
2.6.32-400.36.11.el6 Y
2.6.32-400.36.12.el6 Y
2.6.32-400.36.13.el6 Y
2.6.32-400.36.14.el6 Y
2.6.32-400.37.1.el6 Y
2.6.32-400.37.2.el6 Y
2.6.32-400.37.3.el6 Y
2.6.32-400.37.4.el6 Y
2.6.32-400.37.5.el6 Y
2.6.32-400.37.6.el6 Y
2.6.32-400.37.7.el6 Y
2.6.32-400.37.9.el6 Y
2.6.32-400.37.10.el6 Y
2.6.32-400.37.11.el6 Y
2.6.32-400.37.12.el6 Y
2.6.32-400.37.15.el6 Y
2.6.32-400.37.16.el6 Y
2.6.32-400.37.17.el6 Y
2.6.32-400.37.18.el6 Y
2.6.32-431.el6.i686 Y
2.6.32-431.1.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.5.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.11.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.17.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.20.3.el6.i686 Y
2.6.32-431.20.5.el6.i686 Y
2.6.32-431.23.3.el6.i686 Y
2.6.32-431.29.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.el6.i686 Y
2.6.32-504.1.3.el6.i686 Y
2.6.32-504.3.3.el6.i686 Y
2.6.32-504.8.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.12.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.16.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.23.4.el6.i686 Y
2.6.32-504.30.3.el6.i686 Y
2.6.32-573.el6.i686 Y
2.6.32-573.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.8.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.12.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.18.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.22.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.26.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.el6.i686 Y
2.6.32-642.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.4.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.6.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.6.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.13.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.13.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.15.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.el6.i686 Y
2.6.32-696.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.3.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.6.3.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.3.el6.i686 Y
2.6.32-696.13.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.16.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.18.7.el6.i686 Y
2.6.32-696.20.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.23.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.28.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.30.1.el6.i686 Y
2.6.32-754.el6.i686 Y
2.6.32-754.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-754.3.5.el6.i686 Y
2.6.39-100.5.1.el6 Y
2.6.39-100.6.1.el6 Y
2.6.39-100.7.1.el6 Y
2.6.39-100.10.1.el6 Y
2.6.39-200.24.1.el6 Y
2.6.39-200.29.1.el6 Y
2.6.39-200.29.2.el6 Y
2.6.39-200.29.3.el6 Y
2.6.39-200.31.1.el6 Y
2.6.39-200.32.1.el6 Y
2.6.39-200.33.1.el6 Y
2.6.39-200.34.1.el6 Y
2.6.39-300.17.1.el6 Y
2.6.39-300.17.2.el6 Y
2.6.39-300.17.3.el6 Y
2.6.39-300.26.1.el6 Y
2.6.39-300.28.1.el6 Y
2.6.39-300.32.4.el6 Y
2.6.39-400.17.1.el6 Y
2.6.39-400.17.2.el6 Y
2.6.39-400.21.1.el6 Y
2.6.39-400.21.2.el6 Y
2.6.39-400.23.1.el6 Y
2.6.39-400.24.1.el6 Y
2.6.39-400.109.1.el6 Y
2.6.39-400.109.3.el6 Y
2.6.39-400.109.4.el6 Y
2.6.39-400.109.5.el6 Y
2.6.39-400.109.6.el6 Y
2.6.39-400.209.1.el6 Y
2.6.39-400.209.2.el6 Y
2.6.39-400.210.2.el6 Y
2.6.39-400.211.1.el6 Y
2.6.39-400.211.2.el6 Y
2.6.39-400.211.3.el6 Y
2.6.39-400.212.1.el6 Y
2.6.39-400.214.1.el6 Y
2.6.39-400.214.3.el6 Y
2.6.39-400.214.4.el6 Y
2.6.39-400.214.5.el6 Y
2.6.39-400.214.6.el6 Y
2.6.39-400.215.1.el6 Y
2.6.39-400.215.2.el6 Y
2.6.39-400.215.3.el6 Y
2.6.39-400.215.4.el6 Y
2.6.39-400.215.6.el6 Y
2.6.39-400.215.7.el6 Y
2.6.39-400.215.10.el6 Y
2.6.39-400.215.11.el6 Y
2.6.39-400.215.12.el6 Y
2.6.39-400.215.13.el6 Y
2.6.39-400.215.14.el6 Y
2.6.39-400.215.15.el6 Y
2.6.39-400.245.1.el6 Y
2.6.39-400.246.2.el6 Y
2.6.39-400.247.1.el6 Y
2.6.39-400.248.3.el6 Y
2.6.39-400.249.1.el6 Y
2.6.39-400.249.3.el6 Y
2.6.39-400.249.4.el6 Y
2.6.39-400.250.2.el6 Y
2.6.39-400.250.5.el6 Y
2.6.39-400.250.6.el6 Y
2.6.39-400.250.7.el6 Y
2.6.39-400.250.9.el6 Y
2.6.39-400.250.10.el6 Y
2.6.39-400.250.11.el6 Y
2.6.39-400.264.1.el6 Y
2.6.39-400.264.4.el6 Y
2.6.39-400.264.5.el6 Y
2.6.39-400.264.13.el6 Y
2.6.39-400.276.1.el6 Y
2.6.39-400.277.1.el6 Y
2.6.39-400.278.1.el6 Y
2.6.39-400.278.2.el6 Y
2.6.39-400.278.3.el6 Y
2.6.39-400.280.1.el6 Y
2.6.39-400.281.1.el6 Y
2.6.39-400.282.1.el6 Y
2.6.39-400.283.1.el6 Y
2.6.39-400.283.2.el6 Y
2.6.39-400.284.2.el6 Y
2.6.39-400.286.2.el6 Y
2.6.39-400.286.3.el6 Y
2.6.39-400.290.1.el6 Y
2.6.39-400.290.2.el6 Y
2.6.39-400.293.1.el6 Y
2.6.39-400.293.2.el6 Y
2.6.39-400.294.1.el6 Y
2.6.39-400.294.2.el6 Y
2.6.39-400.294.3.el6 Y
2.6.39-400.294.6.el6 Y
2.6.39-400.294.7.el6 Y
2.6.39-400.295.2.el6 Y
2.6.39-400.296.2.el6 Y
2.6.39-400.297.3.el6 Y
2.6.39-400.297.4.el6 Y
2.6.39-400.297.5.el6 Y
2.6.39-400.297.6.el6 Y
2.6.39-400.297.8.el6 Y
2.6.39-400.297.9.el6 Y
2.6.39-400.297.11.el6 Y
2.6.39-400.297.12.el6 Y
2.6.39-400.298.1.el6 Y
2.6.39-400.298.2.el6 Y
2.6.39-400.298.3.el6 Y
2.6.39-400.298.6.el6 Y
2.6.39-400.298.7.el6 Y
2.6.39-400.299.1.el6 Y
2.6.39-400.299.3.el6 Y
2.6.39-400.300.2.el6 Y

oracle6 (64-bit)

Version default uek
2.6.32-71.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.0.15.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.4.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.4.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.7.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.13.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.17.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.23.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.5.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.5.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.9.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.14.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.19.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-300.3.1.el6 Y
2.6.32-300.4.1.el6 Y
2.6.32-300.7.1.el6 Y
2.6.32-300.11.1.el6 Y
2.6.32-300.20.1.el6 Y
2.6.32-300.21.1.el6 Y
2.6.32-300.24.1.el6 Y
2.6.32-300.25.1.el6 Y
2.6.32-300.27.1.el6 Y
2.6.32-300.29.1.el6 Y
2.6.32-300.29.2.el6 Y
2.6.32-300.32.1.el6 Y
2.6.32-300.32.2.el6 Y
2.6.32-300.32.3.el6 Y
2.6.32-300.37.1.el6 Y
2.6.32-300.38.1.el6 Y
2.6.32-300.39.1.el6 Y
2.6.32-300.39.2.el6 Y
2.6.32-300.39.4.el6 Y
2.6.32-300.39.5.el6 Y
2.6.32-358.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.0.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.18.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.23.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-400.26.1.el6 Y
2.6.32-400.26.2.el6 Y
2.6.32-400.28.1.el6 Y
2.6.32-400.29.1.el6 Y
2.6.32-400.29.2.el6 Y
2.6.32-400.29.3.el6 Y
2.6.32-400.33.1.el6 Y
2.6.32-400.33.2.el6 Y
2.6.32-400.33.3.el6 Y
2.6.32-400.33.4.el6 Y
2.6.32-400.34.1.el6 Y
2.6.32-400.34.3.el6 Y
2.6.32-400.34.4.el6 Y
2.6.32-400.34.5.el6 Y
2.6.32-400.36.1.el6 Y
2.6.32-400.36.2.el6 Y
2.6.32-400.36.3.el6 Y
2.6.32-400.36.4.el6 Y
2.6.32-400.36.6.el6 Y
2.6.32-400.36.7.el6 Y
2.6.32-400.36.8.el6 Y
2.6.32-400.36.9.el6 Y
2.6.32-400.36.10.el6 Y
2.6.32-400.36.11.el6 Y
2.6.32-400.36.12.el6 Y
2.6.32-400.36.13.el6 Y
2.6.32-400.36.14.el6 Y
2.6.32-400.37.1.el6 Y
2.6.32-400.37.2.el6 Y
2.6.32-400.37.3.el6 Y
2.6.32-400.37.4.el6 Y
2.6.32-400.37.5.el6 Y
2.6.32-400.37.6.el6 Y
2.6.32-400.37.7.el6 Y
2.6.32-400.37.9.el6 Y
2.6.32-400.37.10.el6 Y
2.6.32-400.37.11.el6 Y
2.6.32-400.37.12.el6 Y
2.6.32-400.37.15.el6 Y
2.6.32-400.37.16.el6 Y
2.6.32-400.37.17.el6 Y
2.6.32-400.37.18.el6 Y
2.6.32-431.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.1.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.5.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.17.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.20.5.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.23.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.29.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.1.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.8.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.12.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.16.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.30.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.7.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.12.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.18.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.22.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.26.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.4.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.6.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.6.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.13.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.13.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.3.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.6.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.13.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.16.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.18.7.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.20.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.23.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.28.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.30.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.3.5.el6.x86_64 Y
2.6.39-100.5.1.el6 Y
2.6.39-100.6.1.el6 Y
2.6.39-100.7.1.el6 Y
2.6.39-100.10.1.el6 Y
2.6.39-200.24.1.el6 Y
2.6.39-200.29.1.el6 Y
2.6.39-200.29.2.el6 Y
2.6.39-200.29.3.el6 Y
2.6.39-200.31.1.el6 Y
2.6.39-200.32.1.el6 Y
2.6.39-200.33.1.el6 Y
2.6.39-200.34.1.el6 Y
2.6.39-300.17.1.el6 Y
2.6.39-300.17.2.el6 Y
2.6.39-300.17.3.el6 Y
2.6.39-300.26.1.el6 Y
2.6.39-300.28.1.el6 Y
2.6.39-300.32.4.el6 Y
2.6.39-400.17.1.el6 Y
2.6.39-400.17.2.el6 Y
2.6.39-400.21.1.el6 Y
2.6.39-400.21.2.el6 Y
2.6.39-400.23.1.el6 Y
2.6.39-400.24.1.el6 Y
2.6.39-400.109.1.el6 Y
2.6.39-400.109.3.el6 Y
2.6.39-400.109.4.el6 Y
2.6.39-400.109.5.el6 Y
2.6.39-400.109.6.el6 Y
2.6.39-400.209.1.el6 Y
2.6.39-400.209.2.el6 Y
2.6.39-400.210.2.el6 Y
2.6.39-400.211.1.el6 Y
2.6.39-400.211.2.el6 Y
2.6.39-400.211.3.el6 Y
2.6.39-400.212.1.el6 Y
2.6.39-400.214.1.el6 Y
2.6.39-400.214.3.el6 Y
2.6.39-400.214.4.el6 Y
2.6.39-400.214.5.el6 Y
2.6.39-400.214.6.el6 Y
2.6.39-400.215.1.el6 Y
2.6.39-400.215.2.el6 Y
2.6.39-400.215.3.el6 Y
2.6.39-400.215.4.el6 Y
2.6.39-400.215.6.el6 Y
2.6.39-400.215.7.el6 Y
2.6.39-400.215.10.el6 Y
2.6.39-400.215.11.el6 Y
2.6.39-400.215.12.el6 Y
2.6.39-400.215.13.el6 Y
2.6.39-400.215.14.el6 Y
2.6.39-400.215.15.el6 Y
2.6.39-400.245.1.el6 Y
2.6.39-400.246.2.el6 Y
2.6.39-400.247.1.el6 Y
2.6.39-400.248.3.el6 Y
2.6.39-400.249.1.el6 Y
2.6.39-400.249.3.el6 Y
2.6.39-400.249.4.el6 Y
2.6.39-400.250.2.el6 Y
2.6.39-400.250.4.el6 Y
2.6.39-400.250.5.el6 Y
2.6.39-400.250.6.el6 Y
2.6.39-400.250.7.el6 Y
2.6.39-400.250.9.el6 Y
2.6.39-400.250.10.el6 Y
2.6.39-400.250.11.el6 Y
2.6.39-400.264.1.el6 Y
2.6.39-400.264.4.el6 Y
2.6.39-400.264.5.el6 Y
2.6.39-400.264.13.el6 Y
2.6.39-400.276.1.el6 Y
2.6.39-400.277.1.el6 Y
2.6.39-400.278.1.el6 Y
2.6.39-400.278.2.el6 Y
2.6.39-400.278.3.el6 Y
2.6.39-400.280.1.el6 Y
2.6.39-400.281.1.el6 Y
2.6.39-400.282.1.el6 Y
2.6.39-400.283.1.el6 Y
2.6.39-400.283.2.el6 Y
2.6.39-400.284.2.el6 Y
2.6.39-400.286.2.el6 Y
2.6.39-400.286.3.el6 Y
2.6.39-400.290.1.el6 Y
2.6.39-400.290.2.el6 Y
2.6.39-400.293.1.el6 Y
2.6.39-400.293.2.el6 Y
2.6.39-400.294.1.el6 Y
2.6.39-400.294.2.el6 Y
2.6.39-400.294.3.el6 Y
2.6.39-400.294.6.el6 Y
2.6.39-400.294.7.el6 Y
2.6.39-400.295.2.el6 Y
2.6.39-400.296.2.el6 Y
2.6.39-400.297.3.el6 Y
2.6.39-400.297.4.el6 Y
2.6.39-400.297.5.el6 Y
2.6.39-400.297.6.el6 Y
2.6.39-400.297.8.el6 Y
2.6.39-400.297.9.el6 Y
2.6.39-400.297.11.el6 Y
2.6.39-400.297.12.el6 Y
2.6.39-400.298.1.el6 Y
2.6.39-400.298.2.el6 Y
2.6.39-400.298.3.el6 Y
2.6.39-400.298.6.el6 Y
2.6.39-400.298.7.el6 Y
2.6.39-400.299.1.el6 Y
2.6.39-400.299.3.el6 Y
2.6.39-400.301.1.el6 Y
2.6.39-400.301.2.el6 Y
3.8.13-16.el6 Y
3.8.13-16.1.1.el6 Y
3.8.13-16.2.1.el6 Y
3.8.13-16.2.2.el6 Y
3.8.13-16.2.3.el6 Y
3.8.13-16.3.1.el6 Y
3.8.13-26.el6 Y
3.8.13-26.1.1.el6 Y
3.8.13-26.2.1.el6 Y
3.8.13-26.2.2.el6 Y
3.8.13-26.2.3.el6 Y
3.8.13-26.2.4.el6 Y
3.8.13-35.el6 Y
3.8.13-35.1.1.el6 Y
3.8.13-35.1.2.el6 Y
3.8.13-35.1.3.el6 Y
3.8.13-35.3.2.el6 Y
3.8.13-35.3.3.el6 Y
3.8.13-35.3.4.el6 Y
3.8.13-35.3.5.el6 Y
3.8.13-44.el6 Y
3.8.13-44.1.1.el6 Y
3.8.13-44.1.3.el6 Y
3.8.13-44.1.4.el6 Y
3.8.13-44.1.5.el6 Y
3.8.13-55.el6 Y
3.8.13-55.1.1.el6 Y
3.8.13-55.1.2.el6 Y
3.8.13-55.1.5.el6 Y
3.8.13-55.1.8.el6 Y
3.8.13-55.2.1.el6 Y
3.8.13-68.el6 Y
3.8.13-68.1.2.el6 Y
3.8.13-68.1.3.el6 Y
3.8.13-68.2.2.el6 Y
3.8.13-68.2.2.2.el6 Y
3.8.13-68.2.2.3.el6 Y
3.8.13-68.3.1.el6 Y
3.8.13-68.3.2.el6 Y
3.8.13-68.3.3.el6 Y
3.8.13-68.3.4.el6 Y
3.8.13-68.3.5.el6 Y
3.8.13-98.el6 Y
3.8.13-98.1.1.el6 Y
3.8.13-98.1.2.el6 Y
3.8.13-98.2.1.el6 Y
3.8.13-98.2.2.el6 Y
3.8.13-98.4.1.el6 Y
3.8.13-98.5.2.el6 Y
3.8.13-98.6.1.el6 Y
3.8.13-98.7.1.el6 Y
3.8.13-118.el6 Y
3.8.13-118.2.1.el6 Y
3.8.13-118.2.2.el6 Y
3.8.13-118.2.4.el6 Y
3.8.13-118.2.5.el6 Y
3.8.13-118.3.1.el6 Y
3.8.13-118.3.2.el6 Y
3.8.13-118.4.1.el6 Y
3.8.13-118.4.2.el6 Y
3.8.13-118.6.1.el6 Y
3.8.13-118.6.2.el6 Y
3.8.13-118.7.1.el6 Y
3.8.13-118.8.1.el6 Y
3.8.13-118.9.1.el6 Y
3.8.13-118.9.2.el6 Y
3.8.13-118.10.2.el6 Y
3.8.13-118.11.2.el6 Y
3.8.13-118.13.2.el6 Y
3.8.13-118.13.3.el6 Y
3.8.13-118.14.1.el6 Y
3.8.13-118.14.2.el6 Y
3.8.13-118.15.1.el6 Y
3.8.13-118.15.2.el6 Y
3.8.13-118.16.2.el6 Y
3.8.13-118.16.3.el6 Y
3.8.13-118.16.4.el6 Y
3.8.13-118.17.4.el6 Y
3.8.13-118.17.5.el6 Y
3.8.13-118.18.2.el6 Y
3.8.13-118.18.3.el6 Y
3.8.13-118.18.4.el6 Y
3.8.13-118.19.2.el6 Y
3.8.13-118.19.3.el6 Y
3.8.13-118.19.4.el6 Y
3.8.13-118.19.7.el6 Y
3.8.13-118.19.10.el6 Y
3.8.13-118.19.12.el6 Y
3.8.13-118.20.1.el6 Y
3.8.13-118.20.2.el6 Y
3.8.13-118.20.6.el6 Y
3.8.13-118.20.7.el6 Y
3.8.13-118.21.1.el6 Y
3.8.13-118.21.4.el6 Y
3.8.13-118.22.1.el6 Y
3.8.13-118.24.3.el6 Y
4.1.12-32.el6 Y
4.1.12-32.1.2.el6 Y
4.1.12-32.2.1.el6 Y
4.1.12-32.2.3.el6 Y
4.1.12-37.2.1.el6 Y
4.1.12-37.2.2.el6 Y
4.1.12-37.3.1.el6 Y
4.1.12-37.4.1.el6 Y
4.1.12-37.5.1.el6 Y
4.1.12-37.6.1.el6 Y
4.1.12-37.6.2.el6 Y
4.1.12-37.6.3.el6 Y
4.1.12-61.1.6.el6 Y
4.1.12-61.1.9.el6 Y
4.1.12-61.1.10.el6 Y
4.1.12-61.1.13.el6 Y
4.1.12-61.1.14.el6 Y
4.1.12-61.1.16.el6 Y
4.1.12-61.1.17.el6 Y
4.1.12-61.1.19.el6 Y
4.1.12-61.1.22.el6 Y
4.1.12-61.1.23.el6 Y
4.1.12-61.1.25.el6 Y
4.1.12-61.1.27.el6 Y
4.1.12-61.1.28.el6 Y
4.1.12-61.1.33.el6 Y
4.1.12-61.1.34.el6 Y
4.1.12-61.51.1.el6 Y
4.1.12-61.63.1.el6 Y
4.1.12-61.64.1.el6 Y
4.1.12-94.1.8.el6 Y
4.1.12-94.2.1.el6 Y
4.1.12-94.3.4.el6 Y
4.1.12-94.3.5.el6 Y
4.1.12-94.3.6.el6 Y
4.1.12-94.3.7.el6 Y
4.1.12-94.3.8.el6 Y
4.1.12-94.3.9.el6 Y
4.1.12-94.5.7.el6 Y
4.1.12-94.5.9.el6 Y
4.1.12-94.7.8.el6 Y
4.1.12-94.8.2.el6 Y
4.1.12-94.8.3.el6 Y
4.1.12-94.8.5.el6 Y
4.1.12-103.3.8.el6 Y
4.1.12-103.3.8.1.el6 Y
4.1.12-103.6.1.el6 Y
4.1.12-103.7.1.el6 Y
4.1.12-103.7.3.el6 Y
4.1.12-103.7.4.el6 Y
4.1.12-103.9.2.el6 Y
4.1.12-103.9.4.el6 Y
4.1.12-103.9.6.el6 Y
4.1.12-103.9.7.el6 Y
4.1.12-103.10.1.el6 Y
4.1.12-112.14.1.el6 Y
4.1.12-112.14.2.el6 Y
4.1.12-112.14.5.el6 Y
4.1.12-112.14.10.el6 Y
4.1.12-112.14.11.el6 Y
4.1.12-112.14.13.el6 Y
4.1.12-112.14.14.el6 Y
4.1.12-112.14.15.el6 Y
4.1.12-112.16.4.el6 Y
4.1.12-112.16.7.el6 Y
4.1.12-112.17.3.el6 Y
4.1.12-124.14.1.el6 Y
4.1.12-124.14.2.el6 Y
4.1.12-124.14.3.el6 Y
4.1.12-124.14.5.el6 Y
4.1.12-124.15.1.el6 Y
4.1.12-124.15.2.el6 Y
4.1.12-124.15.4.el6 Y
4.1.12-124.16.1.el6 Y
4.1.12-124.16.2.el6 Y
4.1.12-124.16.3.el6 Y
4.1.12-124.16.4.el6 Y
4.1.12-124.17.1.el6 Y
4.1.12-124.17.2.el6 Y
4.1.12-124.18.1.el6 Y
4.1.12-124.18.5.el6 Y
4.1.12-124.18.6.el6 Y
4.1.12-124.18.9.el6 Y
4.1.12-124.19.2.el6 Y
4.1.12-124.19.7.el6 Y

Red Hat Enterprise Linux Kernels

rhel5 (32-bit)

Version default pae xen
2.6.18-8.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.3.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.4.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.6.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.8.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.10.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.14.el5 Y Y Y
2.6.18-8.1.15.el5 Y Y Y
2.6.18-53.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.4.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.6.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.13.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.14.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.19.el5 Y Y Y
2.6.18-53.1.21.el5 Y Y Y
2.6.18-92.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.6.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.10.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.13.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.17.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.18.el5 Y Y Y
2.6.18-92.1.22.el5 Y Y Y
2.6.18-128.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.6.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.10.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.14.el5 Y Y Y
2.6.18-128.1.16.el5 Y Y Y
2.6.18-128.2.1.el5 Y Y Y
2.6.18-128.4.1.el5 Y Y Y
2.6.18-128.7.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.el5 Y Y Y
2.6.18-164.2.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.6.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.9.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.10.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.11.1.el5 Y Y Y
2.6.18-164.15.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.el5 Y Y Y
2.6.18-194.3.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.8.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.11.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.11.3.el5 Y Y Y
2.6.18-194.11.4.el5 Y Y Y
2.6.18-194.17.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.17.4.el5 Y Y Y
2.6.18-194.26.1.el5 Y Y Y
2.6.18-194.32.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.el5 Y Y Y
2.6.18-238.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.5.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.9.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.12.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.19.1.el5 Y Y Y
2.6.18-238.40.1.el5 Y
2.6.18-274.el5 Y Y Y
2.6.18-274.3.1.el5 Y Y Y
2.6.18-274.7.1.el5 Y Y Y
2.6.18-274.12.1.el5 Y Y Y
2.6.18-274.17.1.el5 Y Y Y
2.6.18-274.18.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.el5 Y Y Y
2.6.18-308.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.4.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.8.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.8.2.el5 Y Y Y
2.6.18-308.11.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.13.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.16.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.20.1.el5 Y Y Y
2.6.18-308.24.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.el5 Y Y Y
2.6.18-348.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.2.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.3.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.4.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.6.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.12.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.12.1.el5.centos.plus Y
2.6.18-348.16.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.18.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.19.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.21.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.22.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.23.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.25.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.27.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.28.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.29.1.el5 Y Y Y
2.6.18-348.30.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.el5 Y Y Y
2.6.18-371.1.2.el5 Y Y Y
2.6.18-371.3.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.4.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.6.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.8.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.9.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.11.1.el5 Y Y Y
2.6.18-371.12.1.el5 Y Y Y
2.6.18-398.el5 Y Y Y
2.6.18-400.el5 Y Y Y
2.6.18-400.1.1.el5 Y Y Y
2.6.18-402.el5 Y Y Y
2.6.18-404.el5 Y Y Y
2.6.18-406.el5 Y Y Y
2.6.18-407.el5 Y Y Y
2.6.18-408.el5 Y Y Y
2.6.18-409.el5 Y Y Y
2.6.18-410.el5 Y Y Y
2.6.18-411.el5 Y Y Y
2.6.18-412.el5 Y Y Y
2.6.18-416.el5 Y Y Y
2.6.18-417.el5 Y Y Y
2.6.18-418.el5 Y Y Y
2.6.18-419.el5 Y Y Y
2.6.18-420.el5 Y Y Y
2.6.18-422.el5 Y Y Y
2.6.18-423.el5 Y Y Y
2.6.18-426.el5 Y Y Y
2.6.18-430.el5 Y Y Y
2.6.18-431.el5 Y Y Y
2.6.18-433.el5 Y Y Y
2.6.18-434.el5 Y

rhel5 (64-bit)

Version default xen
2.6.18-8.el5 Y Y
2.6.18-8.1.1.el5 Y Y
2.6.18-8.1.3.el5 Y Y
2.6.18-8.1.4.el5 Y Y
2.6.18-8.1.6.el5 Y Y
2.6.18-8.1.8.el5 Y Y
2.6.18-8.1.10.el5 Y Y
2.6.18-8.1.14.el5 Y Y
2.6.18-8.1.15.el5 Y Y
2.6.18-53.el5 Y Y
2.6.18-53.1.4.el5 Y Y
2.6.18-53.1.6.el5 Y Y
2.6.18-53.1.13.el5 Y Y
2.6.18-53.1.14.el5 Y Y
2.6.18-53.1.19.el5 Y Y
2.6.18-53.1.21.el5 Y Y
2.6.18-92.el5 Y Y
2.6.18-92.1.1.el5 Y Y
2.6.18-92.1.6.el5 Y Y
2.6.18-92.1.10.el5 Y Y
2.6.18-92.1.13.el5 Y Y
2.6.18-92.1.13.el5.centos.plus Y
2.6.18-92.1.17.el5 Y Y
2.6.18-92.1.18.el5 Y Y
2.6.18-92.1.22.el5 Y Y
2.6.18-128.el5 Y Y
2.6.18-128.1.1.el5 Y Y
2.6.18-128.1.6.el5 Y Y
2.6.18-128.1.10.el5 Y Y
2.6.18-128.1.14.el5 Y Y
2.6.18-128.1.16.el5 Y Y
2.6.18-128.2.1.el5 Y Y
2.6.18-128.4.1.el5 Y Y
2.6.18-128.7.1.el5 Y Y
2.6.18-128.25.1.el5 Y
2.6.18-164.el5 Y Y
2.6.18-164.2.1.el5 Y Y
2.6.18-164.6.1.el5 Y Y
2.6.18-164.9.1.el5 Y Y
2.6.18-164.10.1.el5 Y Y
2.6.18-164.11.1.el5 Y Y
2.6.18-164.15.1.el5 Y Y
2.6.18-164.25.1.el5 Y Y
2.6.18-164.38.1.el5 Y
2.6.18-194.el5 Y Y
2.6.18-194.3.1.el5 Y Y
2.6.18-194.8.1.el5 Y Y
2.6.18-194.11.1.el5 Y Y
2.6.18-194.11.3.el5 Y Y
2.6.18-194.11.4.el5 Y Y
2.6.18-194.17.1.el5 Y Y
2.6.18-194.17.4.el5 Y Y
2.6.18-194.26.1.el5 Y Y
2.6.18-194.32.1.el5 Y Y
2.6.18-238.el5 Y Y
2.6.18-238.1.1.el5 Y Y
2.6.18-238.5.1.el5 Y Y
2.6.18-238.9.1.el5 Y Y
2.6.18-238.12.1.el5 Y Y
2.6.18-238.19.1.el5 Y Y
2.6.18-238.40.1.el5 Y
2.6.18-274.el5 Y Y
2.6.18-274.3.1.el5 Y Y
2.6.18-274.7.1.el5 Y Y
2.6.18-274.12.1.el5 Y Y
2.6.18-274.17.1.el5 Y Y
2.6.18-274.18.1.el5 Y Y
2.6.18-300.el5 Y
2.6.18-308.el5 Y Y
2.6.18-308.1.1.el5 Y Y
2.6.18-308.4.1.el5 Y Y
2.6.18-308.8.1.el5 Y Y
2.6.18-308.8.2.el5 Y Y
2.6.18-308.8.2.el5.centos.plus Y Y
2.6.18-308.11.1.el5 Y Y
2.6.18-308.13.1.el5 Y Y
2.6.18-308.16.1.el5 Y Y
2.6.18-308.20.1.el5 Y Y
2.6.18-308.24.1.el5 Y Y
2.6.18-348.el5 Y Y
2.6.18-348.1.1.el5 Y Y
2.6.18-348.2.1.el5 Y Y
2.6.18-348.3.1.el5 Y Y
2.6.18-348.4.1.el5 Y Y
2.6.18-348.6.1.el5 Y Y
2.6.18-348.12.1.el5 Y Y
2.6.18-348.12.1.el5.centos.plus Y
2.6.18-348.16.1.el5 Y Y
2.6.18-348.18.1.el5 Y Y
2.6.18-348.19.1.el5 Y Y
2.6.18-348.21.1.el5 Y Y
2.6.18-348.22.1.el5 Y Y
2.6.18-348.23.1.el5 Y Y
2.6.18-348.25.1.el5 Y Y
2.6.18-348.27.1.el5 Y Y
2.6.18-348.28.1.el5 Y Y
2.6.18-348.29.1.el5 Y Y
2.6.18-348.30.1.el5 Y Y
2.6.18-371.el5 Y Y
2.6.18-371.1.2.el5 Y Y
2.6.18-371.3.1.el5 Y Y
2.6.18-371.4.1.el5 Y Y
2.6.18-371.6.1.el5 Y Y
2.6.18-371.8.1.el5 Y Y
2.6.18-371.9.1.el5 Y Y
2.6.18-371.11.1.el5 Y Y
2.6.18-371.12.1.el5 Y Y
2.6.18-398.el5 Y Y
2.6.18-400.el5 Y Y
2.6.18-400.1.1.el5 Y Y
2.6.18-402.el5 Y Y
2.6.18-404.el5 Y Y
2.6.18-406.el5 Y Y
2.6.18-407.el5 Y Y
2.6.18-408.el5 Y Y
2.6.18-409.el5 Y Y
2.6.18-410.el5 Y Y
2.6.18-411.el5 Y Y
2.6.18-412.el5 Y Y
2.6.18-416.el5 Y Y
2.6.18-417.el5 Y Y
2.6.18-418.el5 Y Y
2.6.18-419.el5 Y Y
2.6.18-420.el5 Y Y
2.6.18-422.el5 Y Y
2.6.18-423.el5 Y Y
2.6.18-426.el5 Y Y
2.6.18-430.el5 Y Y
2.6.18-431.el5 Y Y
2.6.18-433.el5 Y Y

rhel6 (32-bit)

Version default
2.6.32-71.el6.i686 Y
2.6.32-71.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-71.14.1.el6.i686 Y
2.6.32-71.18.1.el6.i686 Y
2.6.32-71.18.2.el6.i686 Y
2.6.32-71.24.1.el6.i686 Y
2.6.32-71.29.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.0.15.el6.i686 Y
2.6.32-131.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.4.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.6.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.12.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.17.1.el6.i686 Y
2.6.32-131.21.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.el6.i686 Y
2.6.32-220.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.4.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.4.2.el6.i686 Y
2.6.32-220.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.13.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.17.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.23.1.el6.i686 Y
2.6.32-220.30.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.el6.i686 Y
2.6.32-279.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.5.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.5.2.el6.i686 Y
2.6.32-279.9.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.14.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.19.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.22.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.39.1.el6.i686 Y
2.6.32-279.46.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.el6.i686 Y
2.6.32-358.0.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.6.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.6.2.el6.i686 Y
2.6.32-358.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.14.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.18.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.23.2.el6.i686 Y
2.6.32-358.44.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.46.2.el6.i686 Y
2.6.32-358.48.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.49.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.51.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.55.1.el6.i686 Y
2.6.32-358.56.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.el6.i686 Y
2.6.32-431.1.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.5.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.11.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.17.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.20.3.el6.i686 Y
2.6.32-431.20.5.el6.i686 Y
2.6.32-431.23.3.el6.i686 Y
2.6.32-431.29.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.37.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.40.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.40.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.46.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.50.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.53.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.56.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.61.2.el6.i686 Y
2.6.32-431.64.1.el6.i686 Y
2.6.32-431.66.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.el6.i686 Y
2.6.32-504.1.3.el6.i686 Y
2.6.32-504.3.3.el6.i686 Y
2.6.32-504.8.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.12.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.16.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.23.4.el6.i686 Y
2.6.32-504.30.3.el6.i686 Y
2.6.32-504.33.2.el6.i686 Y
2.6.32-504.36.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.38.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.40.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.43.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.46.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.49.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.50.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.51.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.52.1.el6.i686 Y
2.6.32-504.54.1.el6.i686 Y
2.6.32-572.el6.i686 Y
2.6.32-573.el6.i686 Y
2.6.32-573.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.7.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.8.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.12.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.18.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.22.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.26.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.30.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.32.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.34.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.35.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.35.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.37.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.38.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.40.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.41.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.42.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.42.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.43.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.43.3.el6.i686 Y
2.6.32-573.45.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.45.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.47.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.48.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.49.3.el6.i686 Y
2.6.32-573.51.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.53.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.55.2.el6.i686 Y
2.6.32-573.55.4.el6.i686 Y
2.6.32-573.59.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.60.1.el6.i686 Y
2.6.32-573.60.4.el6.i686 Y
2.6.32-573.62.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.el6.i686 Y
2.6.32-642.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.4.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.6.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.6.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.11.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.13.1.el6.i686 Y
2.6.32-642.13.2.el6.i686 Y
2.6.32-642.15.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.el6.i686 Y
2.6.32-696.1.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.3.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.3.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.6.3.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.10.3.el6.i686 Y
2.6.32-696.13.2.el6.i686 Y
2.6.32-696.16.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.18.7.el6.i686 Y
2.6.32-696.20.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.23.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.28.1.el6.i686 Y
2.6.32-696.30.1.el6.i686 Y
2.6.32-754.el6.i686 Y
2.6.32-754.2.1.el6.i686 Y
2.6.32-754.3.5.el6.i686 Y

rhel6 (64-bit)

Version default
2.6.32-71.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.7.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.14.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.18.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.18.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.24.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-71.29.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.0.15.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.4.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.6.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.12.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.17.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-131.21.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.4.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.4.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.7.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.13.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.17.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.23.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.30.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-220.34.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.5.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.5.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.9.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.14.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.19.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.25.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.39.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-279.46.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.0.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.6.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.14.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.18.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.23.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.23.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-358.28.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.32.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.44.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.46.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.48.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.49.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.51.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.51.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.55.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-358.56.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.1.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.5.1.el6.centos.plus Y
2.6.32-431.5.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.11.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-431.11.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.17.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-431.17.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.20.5.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.23.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.29.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.37.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.40.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.40.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.46.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.50.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.53.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.56.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.61.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.64.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-431.66.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.1.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.3.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.8.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.12.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.16.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.23.4.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-504.23.4.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.30.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.33.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.36.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.38.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.40.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.43.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.46.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.49.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.50.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.51.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.52.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-504.54.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-572.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.1.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.3.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.7.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.7.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.8.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.12.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.12.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.18.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-573.18.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.22.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.26.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.30.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.32.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.34.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.35.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.35.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.37.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.38.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.40.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.41.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.42.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.42.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.43.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.43.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.45.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.45.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.47.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.48.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.49.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.49.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.51.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.53.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.55.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.55.4.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.59.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.60.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.60.4.el6.x86_64 Y
2.6.32-573.62.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.1.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-642.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.4.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-642.4.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.6.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.6.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-642.6.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-642.6.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.11.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.13.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.13.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.1.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.1.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.3.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.3.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.3.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.3.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.6.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.6.3.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.10.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.10.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.10.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.3.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.10.3.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.13.2.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.13.2.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.16.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.16.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.18.7.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.18.7.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.20.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.20.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.23.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.23.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.28.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-696.28.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.30.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-696.30.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-754.2.1.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.2.1.el6.centos.plus.x86_64 Y
2.6.32-754.3.5.el6.x86_64 Y
2.6.32-754.3.5.el6.centos.plus.x86_64 Y

SuSE Kernels

suse10 (32-bit)

Version bigsmp default smp
2.6.16.60-0.54.5 Y Y Y
2.6.16.60-0.67.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.68.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.69.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.76.8 Y Y Y
2.6.16.60-0.77.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.79.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.81.2 Y Y Y
2.6.16.60-0.83.2 Y Y
2.6.16.60-0.85.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.87.1 Y Y
2.6.16.60-0.89.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.91.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.93.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.97.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.99.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.101.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.103.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.107.1 Y Y Y
2.6.16.60-0.132.1 Y Y Y

suse10 (64-bit)

Version default smp
2.6.16.60-0.54.5 Y Y
2.6.16.60-0.57.1 Y Y
2.6.16.60-0.58.1 Y Y
2.6.16.60-0.59.1 Y Y
2.6.16.60-0.60.1 Y Y
2.6.16.60-0.62.1 Y Y
2.6.16.60-0.66.1 Y Y
2.6.16.60-0.67.1 Y Y
2.6.16.60-0.68.1 Y Y
2.6.16.60-0.69.1 Y Y
2.6.16.60-0.74.7 Y Y
2.6.16.60-0.76.8 Y Y
2.6.16.60-0.77.1 Y Y
2.6.16.60-0.81.2 Y Y
2.6.16.60-0.83.2 Y Y
2.6.16.60-0.85.1 Y Y
2.6.16.60-0.87.1 Y Y
2.6.16.60-0.89.1 Y Y
2.6.16.60-0.91.1 Y Y
2.6.16.60-0.93.1 Y Y
2.6.16.60-0.97.1 Y Y
2.6.16.60-0.99.1 Y Y
2.6.16.60-0.101.1 Y Y
2.6.16.60-0.103.1 Y Y
2.6.16.60-0.107.1 Y Y
2.6.16.60-0.132.1 Y Y

suse11 (32-bit)

Version default ec2 pae xen
2.6.32.12-0.7 Y Y Y
2.6.32.13-0.4 Y Y Y
2.6.32.13-0.5 Y Y Y
2.6.32.19-0.2 Y Y Y
2.6.32.19-0.3 Y Y Y
2.6.32.23-0.3 Y Y Y
2.6.32.24-0.2 Y Y Y
2.6.32.27-0.2 Y Y Y
2.6.32.29-0.3 Y Y Y
2.6.32.36-0.5 Y Y Y
2.6.32.43-0.4 Y Y Y
2.6.32.45-0.3 Y Y Y
2.6.32.46-0.3 Y Y Y
2.6.32.49-0.3 Y Y Y
2.6.32.54-0.3 Y Y Y
2.6.32.59-0.3 Y Y Y
2.6.32.59-0.7 Y Y Y
2.6.32.59-0.9 Y Y
2.6.32.59-0.19 Y Y
3.0.13-0.27 Y Y Y Y
3.0.26-0.7 Y Y Y
3.0.31-0.9 Y Y
3.0.34-0.7 Y Y Y
3.0.38-0.5 Y Y
3.0.42-0.7 Y Y Y
3.0.51-0.7.9 Y Y Y
3.0.58-0.6.2 Y Y
3.0.58-0.6.6 Y Y Y
3.0.74-0.6.6 Y Y Y
3.0.74-0.6.8 Y Y Y
3.0.74-0.6.10 Y Y Y Y
3.0.76-0.11 Y Y Y Y
3.0.80-0.5 Y Y Y Y
3.0.80-0.7 Y Y Y Y
3.0.82-0.7 Y Y Y
3.0.93-0.5 Y Y Y
3.0.93-0.8 Y Y Y Y
3.0.101-0.5 Y Y Y
3.0.101-0.7.15 Y Y Y
3.0.101-0.7.17 Y Y Y
3.0.101-0.7.21 Y Y Y
3.0.101-0.7.29 Y Y Y
3.0.101-0.8 Y Y Y Y
3.0.101-0.15 Y Y Y Y
3.0.101-0.18 Y Y Y Y
3.0.101-0.21 Y Y Y Y
3.0.101-0.29 Y Y Y Y
3.0.101-0.31 Y Y Y Y
3.0.101-0.35 Y Y Y Y
3.0.101-0.40 Y Y Y Y
3.0.101-0.42 Y Y Y Y
3.0.101-0.47.50 Y Y Y
3.0.101-0.47.52 Y Y Y
3.0.101-0.47.55 Y Y Y
3.0.101-0.47.67 Y Y Y Y
3.0.101-0.47.71 Y Y Y Y
3.0.101-0.47.86 Y Y Y Y
3.0.101-0.47.90 Y Y Y Y
3.0.101-0.47.93 Y Y Y
3.0.101-0.47.96 Y Y Y
3.0.101-0.47.99 Y Y Y Y
3.0.101-0.47.106.11 Y
3.0.101-63 Y Y Y
3.0.101-65 Y Y Y Y
3.0.101-68 Y Y Y Y
3.0.101-71 Y Y Y Y
3.0.101-77 Y Y Y Y
3.0.101-80 Y Y Y Y
3.0.101-84 Y Y Y Y
3.0.101-88 Y Y Y Y
3.0.101-91 Y Y Y Y
3.0.101-94 Y Y Y Y
3.0.101-97 Y Y Y Y
3.0.101-100 Y Y Y Y
3.0.101-104 Y Y Y Y
3.0.101-107 Y Y Y Y
3.0.101-108.7 Y Y Y Y
3.0.101-108.10 Y Y Y Y
3.0.101-108.13 Y Y Y Y
3.0.101-108.18 Y Y Y Y
3.0.101-108.21 Y Y Y Y
3.0.101-108.35 Y Y
3.0.101-108.38 Y Y Y Y
3.0.101-108.41 Y
3.0.101-108.52 Y

suse11 (64-bit)

Version default ec2 xen
2.6.32.12-0.7 Y Y
2.6.32.13-0.4 Y Y
2.6.32.13-0.5 Y Y
2.6.32.19-0.2 Y Y
2.6.32.19-0.3 Y Y
2.6.32.23-0.3 Y Y
2.6.32.24-0.2 Y Y
2.6.32.27-0.2 Y Y
2.6.32.29-0.3 Y Y
2.6.32.36-0.5 Y Y
2.6.32.43-0.4 Y Y
2.6.32.45-0.3 Y Y
2.6.32.46-0.3 Y Y
2.6.32.49-0.3 Y Y
2.6.32.54-0.3 Y Y
2.6.32.59-0.3 Y Y
2.6.32.59-0.7 Y Y
2.6.32.59-0.9 Y Y
2.6.32.59-0.15 Y
2.6.32.59-0.17 Y Y
2.6.32.59-0.19 Y Y
3.0.13-0.27 Y Y Y
3.0.26-0.7 Y Y
3.0.31-0.9 Y
3.0.34-0.7 Y Y
3.0.38-0.5 Y Y
3.0.42-0.7 Y Y
3.0.51-0.7.9 Y Y
3.0.58-0.6.2 Y
3.0.58-0.6.6 Y Y
3.0.74-0.6.6 Y Y
3.0.74-0.6.8 Y Y
3.0.74-0.6.10 Y Y Y
3.0.76-0.11 Y Y Y
3.0.80-0.5 Y Y Y
3.0.80-0.7 Y Y Y
3.0.82-0.7 Y Y
3.0.93-0.5 Y Y
3.0.93-0.8 Y Y Y
3.0.101-0.5 Y Y
3.0.101-0.7.15 Y Y
3.0.101-0.7.17 Y Y
3.0.101-0.7.21 Y Y
3.0.101-0.7.29 Y Y
3.0.101-0.7.37 Y
3.0.101-0.7.40 Y
3.0.101-0.7.53 Y
3.0.101-0.8 Y Y Y
3.0.101-0.15 Y Y Y
3.0.101-0.18 Y Y Y
3.0.101-0.21 Y Y Y
3.0.101-0.29 Y Y Y
3.0.101-0.31 Y Y Y
3.0.101-0.35 Y Y Y
3.0.101-0.40 Y Y Y
3.0.101-0.46 Y Y Y
3.0.101-0.47.50 Y Y Y
3.0.101-0.47.52 Y Y Y
3.0.101-0.47.55 Y Y Y
3.0.101-0.47.67 Y Y Y
3.0.101-0.47.71 Y Y Y
3.0.101-0.47.79 Y Y Y
3.0.101-0.47.86 Y Y Y
3.0.101-0.47.90 Y Y Y
3.0.101-0.47.93 Y Y Y
3.0.101-0.47.96 Y Y Y
3.0.101-0.47.99 Y Y Y
3.0.101-0.47.102 Y
3.0.101-0.47.105 Y
3.0.101-0.47.106.5 Y
3.0.101-0.47.106.11 Y
3.0.101-63 Y Y
3.0.101-65 Y Y Y
3.0.101-68 Y Y Y
3.0.101-71 Y Y Y
3.0.101-77 Y Y Y
3.0.101-80 Y Y Y
3.0.101-84 Y Y Y
3.0.101-88 Y Y Y
3.0.101-91 Y Y Y
3.0.101-94 Y Y Y
3.0.101-97 Y Y Y
3.0.101-100 Y Y Y
3.0.101-104 Y Y Y
3.0.101-107 Y Y Y
3.0.101-108.7 Y Y Y
3.0.101-108.10 Y Y Y
3.0.101-108.13 Y Y Y
3.0.101-108.18 Y Y Y
3.0.101-108.21 Y Y Y
3.0.101-108.35 Y Y Y
3.0.101-108.38 Y Y Y
3.0.101-108.41 Y Y Y
3.0.101-108.48 Y Y Y
3.0.101-108.52 Y Y Y
3.0.101-108.57 Y Y Y
3.0.101-108.60 Y Y Y
3.0.101-108.63 Y
3.0.101-108.68 Y Y

Ubuntu Kernels

ubuntu10 (64-bit)

Version server
2.6.32-28 Y
2.6.32-32 Y
2.6.32-33 Y
2.6.32-34 Y
2.6.32-35 Y
2.6.32-36 Y
2.6.32-37 Y
2.6.32-38 Y
2.6.32-39 Y
2.6.32-40 Y
2.6.32-41 Y
2.6.32-42 Y
2.6.32-43 Y
2.6.32-44 Y
2.6.32-45 Y
2.6.32-46 Y
2.6.32-47 Y
2.6.32-48 Y
2.6.32-49 Y
2.6.32-50 Y
2.6.32-51 Y
2.6.32-52 Y
2.6.32-53 Y
2.6.32-54 Y
2.6.32-55 Y
2.6.32-56 Y
2.6.32-57 Y
2.6.32-58 Y
2.6.32-60 Y
2.6.32-61 Y
2.6.32-62 Y
2.6.32-64 Y
2.6.32-65 Y
2.6.32-66 Y
2.6.32-67 Y
2.6.32-68 Y
2.6.32-69 Y
2.6.32-70 Y
2.6.32-71 Y
2.6.32-72 Y
2.6.32-73 Y
2.6.32-74 Y
2.6.38-16 Y

ubuntu12 (64-bit)

Version generic virtual
3.2.0-23 Y Y
3.2.0-24 Y Y
3.2.0-25 Y Y
3.2.0-26 Y Y
3.2.0-27 Y Y
3.2.0-29 Y Y
3.2.0-30 Y Y
3.2.0-31 Y Y
3.2.0-32 Y Y
3.2.0-33 Y Y
3.2.0-34 Y Y
3.2.0-35 Y Y
3.2.0-36 Y Y
3.2.0-37 Y Y
3.2.0-38 Y Y
3.2.0-39 Y Y
3.2.0-40 Y Y
3.2.0-41 Y Y
3.2.0-43 Y Y
3.2.0-44 Y Y
3.2.0-45 Y Y
3.2.0-48 Y Y
3.2.0-49 Y Y
3.2.0-51 Y Y
3.2.0-52 Y Y
3.2.0-53 Y Y
3.2.0-54 Y Y
3.2.0-55 Y Y
3.2.0-56 Y Y
3.2.0-57 Y Y
3.2.0-58 Y Y
3.2.0-59 Y Y
3.2.0-60 Y Y
3.2.0-61 Y Y
3.2.0-63 Y Y
3.2.0-64 Y Y
3.2.0-65 Y Y
3.2.0-67 Y Y
3.2.0-68 Y Y
3.2.0-69 Y Y
3.2.0-70 Y Y
3.2.0-72 Y Y
3.2.0-73 Y Y
3.2.0-74 Y Y
3.2.0-75 Y Y
3.2.0-76 Y Y
3.2.0-77 Y Y
3.2.0-79 Y Y
3.2.0-80 Y Y
3.2.0-82 Y Y
3.2.0-83 Y Y
3.2.0-84 Y Y
3.2.0-85 Y Y
3.2.0-86 Y Y
3.2.0-87 Y Y
3.2.0-88 Y Y
3.2.0-89 Y Y
3.2.0-90 Y Y
3.2.0-91 Y Y
3.2.0-92 Y Y
3.2.0-93 Y Y
3.2.0-94 Y Y
3.2.0-95 Y Y
3.2.0-96 Y Y
3.2.0-97 Y Y
3.2.0-98 Y Y
3.2.0-99 Y Y
3.2.0-101 Y Y
3.2.0-102 Y Y
3.2.0-104 Y Y
3.2.0-105 Y Y
3.2.0-106 Y Y
3.2.0-107 Y Y
3.2.0-109 Y Y
3.2.0-110 Y Y
3.2.0-111 Y Y
3.2.0-113 Y Y
3.2.0-115 Y Y
3.2.0-116 Y Y
3.2.0-118 Y Y
3.2.0-119 Y Y
3.2.0-120 Y Y
3.2.0-121 Y Y
3.2.0-122 Y Y
3.2.0-123 Y Y
3.2.0-124 Y Y
3.2.0-125 Y Y
3.2.0-126 Y Y
3.5.0-22 Y
3.5.0-23 Y
3.5.0-37 Y
3.5.0-39 Y
3.5.0-40 Y
3.5.0-41 Y
3.5.0-42 Y
3.5.0-43 Y
3.5.0-44 Y
3.5.0-45 Y
3.5.0-46 Y
3.5.0-47 Y
3.5.0-48 Y
3.5.0-49 Y
3.5.0-51 Y
3.5.0-52 Y
3.5.0-54 Y
3.8.0-19 Y
3.8.0-21 Y
3.8.0-22 Y
3.8.0-23 Y
3.8.0-25 Y
3.8.0-26 Y
3.8.0-27 Y
3.8.0-29 Y
3.8.0-30 Y
3.8.0-31 Y
3.8.0-32 Y
3.8.0-33 Y
3.8.0-34 Y
3.8.0-35 Y
3.8.0-36 Y
3.8.0-37 Y
3.8.0-38 Y
3.8.0-39 Y
3.8.0-41 Y
3.8.0-42 Y
3.8.0-44 Y
3.11.0-13 Y
3.11.0-14 Y
3.11.0-15 Y
3.11.0-17 Y
3.11.0-18 Y
3.11.0-19 Y
3.11.0-20 Y
3.11.0-22 Y
3.11.0-23 Y
3.11.0-24 Y
3.11.0-26 Y
3.13.0-32 Y
3.13.0-33 Y
3.13.0-34 Y
3.13.0-35 Y
3.13.0-36 Y
3.13.0-37 Y
3.13.0-39 Y
3.13.0-40 Y
3.13.0-41 Y
3.13.0-43 Y
3.13.0-44 Y
3.13.0-45 Y
3.13.0-46 Y
3.13.0-48 Y
3.13.0-49 Y
3.13.0-53 Y
3.13.0-54 Y
3.13.0-55 Y
3.13.0-57 Y
3.13.0-58 Y
3.13.0-59 Y
3.13.0-61 Y
3.13.0-62 Y
3.13.0-63 Y
3.13.0-65 Y
3.13.0-66 Y
3.13.0-67 Y
3.13.0-68 Y
3.13.0-71 Y
3.13.0-73 Y
3.13.0-74 Y
3.13.0-76 Y
3.13.0-77 Y
3.13.0-79 Y
3.13.0-83 Y
3.13.0-85 Y
3.13.0-86 Y
3.13.0-88 Y
3.13.0-91 Y
3.13.0-92 Y
3.13.0-93 Y
3.13.0-95 Y
3.13.0-96 Y
3.13.0-98 Y
3.13.0-100 Y
3.13.0-101 Y
3.13.0-103 Y
3.13.0-105 Y
3.13.0-106 Y
3.13.0-107 Y
3.13.0-108 Y
3.13.0-109 Y
3.13.0-110 Y
3.13.0-112 Y
3.13.0-113 Y
3.13.0-115 Y
3.13.0-116 Y
3.13.0-117 YTrend Micro Incorporated reserves the right to make changes to this document and to the products described herein without notice. Before installing and using the software, please review the readme files, release notes, and the latest version of the applicable user documentation, which are available from the Trend Micro Web site at: http://www.trendmicro.com/download Trend Micro, the Trend Micro t-ball logo, Deep Security, Control Server Plug-in, Damage Cleanup Services, eServer Plug-in, InterScan, Network VirusWall, ScanMail, ServerProtect, and TrendLabs are trademarks or registered trademarks of Trend Micro, Incorporated. All other product or company names may be trademarks or registered trademarks of their owners.